Eksport fra Word til EndNote

Du kan enkelt hente referanser fra et Word-dokument til et EndNote-bibliotek. Dette forutsetter at Word-filen har brukt EndNote som referanseprogram.


  • Åpne EndNote og Word-dokumentet du vil hente referanser fra
  • På verktøylinja i Word, velg Export to EndNote og Export Traveling Library
  • Velg om du vil importere til et nytt bibliotek eller et eksisterende bibliotek
  • OK