Finn fulltekst fra EndNote

EndNote kan finne fulltekstartikler til referansene dine

For at EndNote skal finne fulltekstartikler må du gjøre følgende innstillinger:

I EndNote:

  1. Klikk Edit og velg Preferences
  2. Klikk Find Full Text
  3. I feltet OpenURL Path, skriv: http://openurl.bibsys.no/openurl
  4. I feltet Authenticate with URL, skriv: https://ezproxy.usn.no/login?url=
  5. Klikk OK