Hvilke felt skal jeg fylle ut?

Oversikt over hvilke felt som skal fylles ut i EndNote for ulike publikasjonstyper.

I tabellen under har vi listet opp de vanligste publikasjonstypene. De feltene som er fylt ut her er det minimum som MÅ fylles ut for at stilen skal bli riktig i litteraturlista. Det kan også være nyttig for deg å legge til emneord (keywords) og isbn-/issn-nummer. Du kan også bruke notefeltet til praktisk informasjon.

Merk:

  • I institusjonsnavn bestående av flere ord må det settes inn et komma etter siste ord: Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Dette må gjøres for at navnet skal redigeres riktig av EndNote.
  • Utgaveinformasjon legges i Edition-feltet. Se eksempel

Klikk på bildene for større utgave

Bok

Referansetype: Book
Tilbake til liste

Redigert bok

Referansetype: Edited book
Tilbake til liste

Artikkel i bok

Referansetype: Book section. Se også Registrere kapittel i redigert bok
Tilbake til liste

Flerbindsverk

Referansetype: Edited book hvis det er redaktør(er), Book hvis det er forfatter(e) - se hva som står på boka
Tilbake til liste

E-bok

(omfatter også pdf-er funnet på nettet)
Referansetype: Electronic book
Tilbake til liste

Artikkel i e-bok

Referansetype: Book section
Tilbake til liste

Eldre original

Referansetype kan variere, eksempelet er en bok
Tilbake til liste

NOU

Referansetype: Government document
Tilbake til liste

Slik gjør du for å få (NOU 2008:4, 2008) i teksten:
(Husk å sette komma til slutt i Author-feltet)

Skjermdump NOU

Slik gjør du for å få (Voldtektsutvalget, 2008) i teksten:

Melding til Stortinget

Referansetype: Government document
Tilbake til liste

Slik gjør du for å få (Meld. St. 18 (2012-2013), 2013) i teksten:

(Husk å sette komma til slutt i Author-feltet)

Skjermdump av stortingsmelding

Slik gjør du for å få (Kunnskapsdepartementet, 2013) i teksten

Skjermdump melding til stortinget

Lover

Referansetype: Web page
Vi anbefaler å hente lover fra lovdata. Bruker du trykt utgave legger du dem inn som Book
Tilbake til liste

Lover fylles inn som Webpage

Lovkommentarer fra Norsk lovkommentar på nett

Spesielt for jusstudiene på campus Ringerike
Referansetype: Web page
Bruker du trykt utgave legger du dem inn som Book
Tilbake til liste

Lovkommentar

Internettkilder

Referansetype: Web page
Tilbake til liste

Internettkilder legges inn som Webpage i Endnote

Avhandlinger

Inkluderer masteroppgaver og doktoravhandlinger
Referansetype: Thesis
Tilbake til liste

Artikkel i tidsskrift, uten doi

Referansetype: Journal article
Tilbake til liste

Artikkel i tidsskrift, med doi

Referansetype: Journal article
Tilbake til liste

Artikkel i elektronisk tidsskrift

Referansetype: Electronic article.
Merk: finnes tidsskriftet både i elektronisk og trykt versjon bruker du Journal Article
Tilbake til liste

Artikkel fra Cochrane library

Referansetype: Electronic article
Tilbake til liste

Artikkel i UpToDate

Referansetype: Electronic Book Section

Tilbake til liste

Skjermdump UpToDate

App

Referansetype: 

Tilbake til liste

Skjermdump APP

Avis, Trykt utgave

Referansetype: Newspaper article
Tilbake til liste

Avisartikkel

Avis, Nettutgave

Referansetype: Newspaper Article

Tilbake til liste

Skjermdump nettavis

Rapport

Referansetype: Government Document
Tilbake til liste

Rapport

Wikipedia

Referansetype: Encyclopedia

Wikipedia fylles inn som referansetypen Encyclopedia
Tilbake til liste

 

App
Artikkel i elektronisk bok
Artikkel i elektronisk tidsskrift
Artikkel/kapittel i redigert bok
Artikkel i tidsskrift, uten DOI
Artikkel i tidsskrift, med DOI
Artikkel utarbeidet av Cochrane, med DOI
Artikkel i UpToDate
Avhandlinger
Avis, nettutgave
Avis, trykt
Bok
Redigert bok
Eldre originalutgave
Elektronisk bok
Flerbindsverk
Internett
Lover
Lovkommentar
NOU
Rapport
Stortingsmelding
Wikipedia

Se øvrig informasjon om APA 6th referansestil