Hvordan dele litteraturlisten i to deler?

Av og til ønsker man å dele litteraturlisten i Word i to deler, f. eks i selvvalgt litteratur og pensum.


Gå til EndNote-fanen i Word. Klikk på Categorize References og velg Configure categories. I vinduet som kommer opp høyreklikker du på Primary sources og velger Rename. Skriv inn nytt navn (f.eks. Pensum). Gjør det samme med Secondary sources.

I vinduet vil du se referansene du har lagt inn i dokumentet. Klikk og dra referansene inn i den kategorien de hører til i. Referanser du ikke har plassert listes under Uncategorized references. Trykk OK når du er ferdig. Referansene sorteres under de overskriftene du har gitt dem.

Dette kan du gjøre underveis eller helt til slutt.

Føre opp pensum/selvvalgt pensum du ikke har brukt i oppgaven

Stå helt i slutten av teksten din, men før referanselista. Søk opp referansen, men i stedet for å velge Insert nedert i søkevinduet velger du Insert in bibliography only fra nedtrekkslista. Du vil ikke se spor etter referansen i teksten, men den vil dukke opp i litteraturlista.

Hvis du angrer deg og ikke vil ha sortert litteraturliste likevel, klikker du på Catecorize references og klikker på Group references by custom categories (OBS: har du hatt med referanser som ikke har vært brukt i oppgaven, må disse fjernes fra lista).

Får du det ikke til etter å ha fulgt denne beskrivelsen kan du sende en epost til endnote@usn.no