Jobbe med store dokumenter

Hvis du jobber med dokumenter med mange referanser hender det at EndNote stadig oppdaterer og lagrer. Det kan være veldig irriterende. Her viser vi hvordan du kan unngå det.

Når du endrer, sletter og flytter på tekst påvirker det EndNote som vil oppdatere referanser og litteraturliste underveis. Dette er forstyrrende for deg som skal skrive.

  1. Lagre en kopi av dokumentet og jobb videre i kopien
  2. Klikk EndNote-fanen og velg Edit & Manage Citations
  3. Du får se en liste over referanser du har satt inn i dokumentet. Står det Traveling library på noen av disse? Hvis ja fortsett fra pkt4, hvis nei - hopp til pkt 5 (lukk dialogboksen først)
  4. Klikk Export to EndNote og velg Export traveling library. Klikk OK i dialogboksen.
  5. Klikk Convert citations and bibliography og velg Convert to unformatted citations. Alle siteringer i tekst endrer utseende til f.eks: {Olsen, 2013 #45} (#45 angir at dette er referanse nr 45 i biblioteket ditt)
  6. Fortsett å sette inn referanser på vanlig måte.
  7. Når du er ferdig, eller bare vil sjekke dokumentet underveis, klikker du på Update Citations and Bibliography i EndNote-fanen

Skal du legge til sidetall, fjerne forfatter fra parentes eller legge til kommentarer må du gjøre det manuelt:

Ønsket resultat Hva må du gjøre Slik ser det ut i dokumentet
(Olsen, 2013) vanlig referanse - her trenger du ikke gjøre noe {Olsen, 2013 #45}
(Olsen, 2013, s. 10) legg til @sidetall for å markere sidetall {Olsen, 2013 #45@10}
Olsen (2013) For å få forfatternavnet utenfor parentesen:@@author-year {Olsen, 2013 #45@@author-year}
(2013) Fjerne forfatternavnet fra parentesen: fjerne navnet ved å slette det {,2013 #45}
(Olsen, 2013, siste avsnitt) Du vil legge til en kommentar i suffix: `, kommentar - legg merke til mellomrom og venstreaksent {Olsen, 2013 #45`, siste avsnitt}
(Andersen i følge Olsen, 2013) Du vil legge til en kommentar i prefix: kommentar \ {Andersen i følge \Olsen, 2013 #45}
(Olsen, 2013, Andersen, 2014)

Du vil ha flere referanser i samme parentes: Sett inn referansene rett etter hverandre. Fjern }{ og legg til ; mellom de to. 

EndNote vil sortere i riktig rekkefølge når du formatterer til slutt.

Fra:
{Olsen, 2013 #45}{Andersen, 2014 #90}

Til:
{Olsen, 2013 #45;Andersen, 2014 #90}

Du kan kombinere flere tilpasninger Hva må du gjøre Slik ser det ut i dokumentet
(Olsen, 2013, s. 24; Andersen, 2014, s. 65) Du vil ha flere referanser i samme parentes, alle med sidetall

{Olsen, 2013  #45@24;Andersen, 2014 #90@65}

(Andersen i følge Olsen, 2010, siste avsnitt) Du vil legge inn tekst både i prefix og suffix  {Andersen i følge \Olsen, 2010 #45`, siste avsnitt}

 

 

Får du det ikke til etter å ha fulgt denne beskrivelsen kan du sende en epost til endnote@usn.no