Registrere kapittel i redigert bok

Med redigert bok mener vi bøker med flere forfattere, hvor ulike forfattere har ansvar for egne kapitler. I Oria står det (red.) ved forfatternes navn på redigerte bøker.

Først henter du inn boka til EndNote på vanlig måte, eller du søker opp boka dersom du allerede har den i biblioteket.

I EndNote:

 1. Høyreklikk på boka
 2. Velg kopier
 3. Høyreklikk igjen
 4. Velg lim inn

Nå må du inn i posten og legge til opplysningene for kapittelet:

 1. Dobbeltklikk på posten du nettopp limte inn
 2. Endre Reference type til Book section
 3. Merk, klikk og dra navnene fra Author ned til Editor
 4. Flytt tittelen på samme måte til Book title
 5. I Author setter du inn kapittelforfatterens navn
 6. I Title setter du inn kapittelets tittel
 7. I Pages setter du inn kapittelets sidetall, slik: 3-13
 8. Lukk for å lagre

Skal du registrere flere kapitler fra samme bok? Kopier den posten du nettopp lagret og bruk den som grunnlag.

Får du det ikke til etter å ha fulgt denne beskrivelsen kan du sende en epost til endnote@usn.no