Samarbeide med andre i EndNote

Samarbeide med andre i EndNote


Du kan dele biblioteket ditt!

EndNote har mulighet for å dele bibliotek med andre.

Alle som skal dele må ha en EndNote-web-konto.

Bibliotekene synkroniseres via nettversjonen, og det er derfor du må ha denne.

Gå til my.endnote.com for å opprette online-konto.

Dette betyr at du også kan ha to desktop-versjoner dersom du jobber på ulike pc-er.

Du kan invitere flere til å dele ditt bibliotek, og alle vil få tilgang til å redigere og legge til referanser.

Se her hvordan du kommer i gang med synkronisering av biblioteket ditt med nettversjon.

Se her hvordan du deler grupper med andre.