VIKTIG! Konvertering av tidligere EndNote-bibliotek ved installering av EndNote X9.3

Når du laster ned nyeste versjon av EndNote fra USN Apps eller Software Center (for ansatte) trenger du å konvertere det gamle EndNote-biblioteket ditt til en ny 64-bit-versjon. Her ser du en kort fremgangsmåte.


EndNote converted

1. Trykk YES for å konvertere biblioteket til ny versjon.

2. Du får et forslag om nytt navn på biblioteket med "converted" etter navnet. F.eks: Mitt EndNotebibliotek-converted.enl. Dette er det biblioteket du skal bruke fra nå av. Den gamle versjonen blir tatt vare på hvis du trenger å bruke biblioteket i en eldre versjon av EndNote.

3. Du kan endre navnet på det nye EndNote-biblioteket hvis du vil. Pass på at både .enl-filen (EndNote-biblioteket) og den tilhørende .DATA-mappen har identiske navn, ellers vil du få en feilmelding hvis du forsøker å åpne EndNote-biblioteket ditt. Dette kan se slik ut:

Mitt_EndNotebibliotek-converted.enl 

Mitt_EndNotebibliotek-converted.DATA 

Det er også viktig at begge disse ligger i samme mappe på C: eller skrivebordet for at EndNote-biblioteket ditt skal fungere.

4. Det er viktig å ta en back-up av EndNote-biblioteket ditt med jevne mellomrom når du begynner å fylle det opp med referanser. I EndNote-menyen velg "File", deretter "Compressed library (.enlx)" og lagre denne på en minnepenn eller skytjeneste (OneDrive, Dropbox etc.). EndNote-biblioteket du bruker til vanlig må ligge på din egen PC.