Dokumentet får flere litteraturlister.

Det kommer ekstra litteraturlister bak i dokumentet for hver gang du setter inn en referanse.

  1. Lag en ny kopi av dokumentet ditt og jobb videre i kopien.
  2. Klikk EndNote fanen og velg Edit & Manage Citations
  3. Du får se en liste over referanser du har satt inn i dokumentet. Står det Traveling library på noen av disse? Hvis ja fortsett fra pkt 4, hvis nei - hopp til pkt 5 (lukk dialogboksen først)
  4. Klikk Export to EndNote og velg Export traveling library. Klikk OK i dialogboksen.
  5. Klikk Convert citations and bibliography og velg Convert to unformatted citations
  6. Følg med på om litteraturlistene til sist i dokumentet blir borte. Gjør pkt 5 til alle er borte. Alle siteringer i tekst endrer utseende til f.eks: {Olsen, 2013 #45}
  7. Klikk Update citations & bibliography

Hvis dokumentet nå ser riktig ut er kopien den nye originalen.

Får du det ikke til etter å ha fulgt denne beskrivelsen kan du sende en epost til endnote@usn.no