EndNote-biblioteket er ødelagt

"This library appears to be damaged..."

Prøv først å følge instruksjonene i feilmeldingen for å gjenopprette biblioteket:

  1. Klikk Tools og velg Recover library
  2. Les meldingen som kommer opp på skjermen og klikk OK
  3. Bla deg fram til biblioteket du skal gjenopprette, marker og klikk Åpne
  4. Du får opp lagringsvindu - gi biblioteket et nytt navn og plassering, og klikk Lagre
  5. Klikk File - Open - Open library og bla deg fram til den nye bibliotekfilen

Dersom EndNote forsøker å åpne den gamle, ødelagte bibliotekfilen neste gang du åpner programmet:

  1. Åpne den nye bibliotekfilen (se pkt 5 over)
  2. Klikk Edit - Preferences
  3. Velg Libraries
  4. Velg Open the most recently used library
  5. Klikk OK

Får du det ikke til etter å ha fulgt denne beskrivelsen kan du sende en epost til endnote@usn.no