EndNote-verktøylinja er borte fra Word

Det hender at EndNote verktøylinja forsvinner fra Word. Her er noen måter å finne den igjen på.

Alternativ 1 (for deg med EndNote via USN Apps)

 1. Lukk både EndNote-programmet og Word
 2. Åpne Cloudpaging Player
 3. Marker EndNote, og velg Remove
 4. Åpne Apps USN, velg EndNote og Launch 

Alternativ 2

 1. I Word: Klikk Office-knappen/Fil oppe til venstre
 2. Velg Alternativer for Word helt nederst.
 3. Velg Tillegg i menyen i venstre kolonne
 4. I valgboksen ved Behandle nederst:
      - Velg Deaktiverte elementer
      - Klikk Start
 5. Velg: cite while you writeEndNote cwyw eller lignende ordlyd og klikk Aktiver
 6. Start Word på nytt

Alternativ 3

 1. I Word: Klikk Office-knappen/Fil oppe til venstre
 2. Velg Alternativer for Word helt nederst.
 3. Velg Tillegg i menyen i venstre kolonne
 4. I valgboksen ved Behandle nederst:
      - Velg COM-tillegg
      - Klikk Start
 5. Kryss av for Cite while you write
 6. Klikk OK

Alternativ 4

 1. I Word: Kontrollér at dokumentet ikke er lagret som et OpenTextDocument (har filsuffikset .odt). Dokumentet bør være lagret som en vanlig Word-fil (.docx)
 2. Du kan sjekke dette ved å høyreklikke på ikonet for dokumentet, se på Detaljer/Properties og Filtype/Type of file.
 3. For å lage en kopi av en odt-fil som .docx-fil, åpne dokumentet og velg Fil/File, Lagre som/Save as som vanlig Word-fil.
 4. Restart Word og EndNote.

Alternativ 5

 1. Lokaliser EndNote X7/X8/X9 programfolderen på maskinen din.
 2. Kjør Configure EndNote.exe.
 3. Pass på at Configure EndNote components er valgt, og klikk Next.
 4. Velg Cite While You Write add-in for Microsoft Office, og klikk Next.
 5. Klikk Finish. Obs! Det kan stå at konfigurasjonen er blitt kansellert.
 6. Åpne Word, og kontroller om verktøylinjen er på plass. Hvis verktøylinjen fortsatt er borte, prøv alternativene over.

EndNote-menyen forsvinner hver gang du lukker Word:

 1. Høyreklikk på EndNote-WordAddinFix.reg og lagre fila på skrivebordet eller i nedlastinger. OBS: I nedlastingsvinduet: pass på at det står Save as type: Registration Entries. Står det ikke det må du prøve en annen nettleser (Chrome eller Explorer)
 2. Dobbeltklikk på fila for å kjøre den.
 3. Bekreft at du godtar endringen.
 4. Hvis importen var vellykket skal du kunne klikke OK.
 5. Kontroller om EndNote-menyen er tilbake i Word, hvis du ikke ser den kan det hende du må starte den med alternativ 2 eller 3 første gang etter fiksen.
 6. Lukk Word og start den igjen for å bekrefte at EndNote fortsatt er tilgjengelig.
 7. Slett filen du kopierte i starten.

Word for Mac

Gå til produsentens support-side

 

Har du fremdeles problemer etter å ha fulgt denne beskrivelsen kan du sende en epost til endnote@usn.no