Hvorfor vises samme forfatter på forskjellig måte i teksten og i litteraturlista?

Av og til kan samme navn vises med eller uten initial, eller med fullt fornavn i Word. Andre ganger vises samme referanse med a og b bak årstallet.

Dette kan skyldes:

 • Det er dubletter i EndNote-biblioteket ditt.
 • Samme forfatternavn kan være skrevet på forskjellige måter i EndNote-biblioteket ditt.

OBS: Referanser vises med a og b etter årstallet for ulike bøker/artikler av samme forfatter(e) og samme år. Dermed kan slik visning være riktig. Dette er avhenger også av hva slags stil du har valgt.

Slik retter du:

Før du begynner å rette må du ta en sikkerhetskopi av dokumentet ditt! Deretter må du fjerne dubletter i EndNote-biblioteket ditt:

 1. Start EndNote og åpne EndNote-biblioteket 
 2. Velg fra menyen: References - Find duplicates
 3. Du får opp et nytt vindu som viser de like referansene
 4. Dra i heisknappen for å sammenligne de to
 5. Klikk Keep this record for å beholde den du er mest fornøyd med. Du kan gjøre endringer i opplysningene samtidig
 6. Fortsett til du har gått gjennom alle dublettene
 7. Velg References - Show all references for å vise alle innførslene i biblioteket igjen
 8. Gå til Word-dokumentet og klikk på Format bibliography/Update bibliography-knappen på EndNote-verktøylinja.

Deretter må du sjekke at navnene for samme forfatter er skrevet likt:

Hvis f.eks navnet Ole Olsen er skrevet "Olsen, O." i én innførsel i EndNote, og "Olsen, Ole" i en annen, så vil disse komme opp med a og b i Word hvis årstallet er det samme.

 1. Start EndNote og åpne EndNote-biblioteket
 2. Søk på forfatternavnet du vil sjekke
 3. Rediger navnene slik at de skrives på samme måte for samme forfatter. Pass også på at det ikke ligger mellomrom etter navnet. Hvis navnet vises i rødt er det nytt for ditt EndNote-bibliotek. Hvis det da dreier seg om en person som allerede ligger inne i en annen innførsel, så må du sjekke at navnet er skrevet på lik måte
 4. Gå til Word-dokumentet og klikk på Format citations and bibliography-knappen på EndNote-verktøylinja.

Står det fremdeles a og b i word, så har du sannsynligvis EndNote-innførsler som egentlig er samme bok/artikkel etc, men som er lagt inn på forskjellig måte i EndNote-biblioteket:

Dette er litt mer tungvint å rette:

 1. Se hvilke titler som fremdeles kommer opp med a og b i Word
 2. Finn deretter de tilsvarende innførslene i EndNote-biblioteket
 3. Slett eventuelle overflødige innførsler i EndNote, slik at kun én innførsel beholdes
 4. De slettede innførsler vil allikevel vises i Word
 5. Gå til Word og slett a- eller b-referansen og sett inn den riktige referansen på nytt

Hvis du har mange slike tilfeller, eller ikke husker hvor de er, så kan du gjøre det slik:

 1. Søk i Word etter referansene som skal rettes (søk på navn/år, f.eks "Olsen, 2001")
 2. Slett a- eller b-referansen og sett inn den riktige referansen på nytt
 3. Merk og kopier den nyinsatte, riktige referansen
 4. Klikk Søk etter neste i søkeboksen
 5. Merk a- eller b-referansen. og lim inn den riktige referansen
 6. Fortsett med punkt 4 og 5 til alt er rettet

Det er en fordel å "forebygge" slike feil ved å holde EndNote-biblioteket rent for dubletter etc.

Får du det ikke til etter å ha fulgt denne beskrivelsen kan du sende en epost til endnote@usn.no