Rare tegn/krøllklammer i teksten

Parentesene i teksten er erstattet av krøllklammer og litteraturlista er borte: {Olsen, 2013 #45}

Referansene dine i teksten har mistet den vanlige formateringen og ser slik ut: {Olsen, 2009  #45}. Litteraturlista er borte.

Du må ikke begynne å slette eller erstatte tegn! Prøv en av fremgangsmåtene under for å rette problemet. 

Gjør dette :

  • Klikk på EndNote-fanen i tekstbehandlingsprogrammet (Word)
  • Klikk på Update Citations og bibliography
  • Kontroller at det står Instant formatting is on
    • Hvis ikke, klikk på trekantpila og velg Turn instant formatting on

Hvis dette ikke fungerer og dokumentet åpner seg med synlige feltkoder/krøllklammer:

I Word klikk:

  • Fil
  • Alternativer
  • Avansert

o    Skroll ned til Vis dokumentinnhold (Show document content)
o    Fjern hake ved Vis feltkoder i stedet for feltverdi (Show fieldcodes instead of their values)

Får du det ikke til etter å ha fulgt denne beskrivelsen kan du sende en epost til endnote@usn.no