Referanseverktøy

Student som arbeider i biblioteket

Det kan være krevende å skrive litteraturlister manuelt, og det er fort gjort å gjøre feil med tegnsetting og skrift. En rekke programmer for PC og Mac kan hjelpe deg med å lage litteraturlister og henvise i tekst.

Referansehåndteringsverktøy er fellesnavnet på ulike programmer som hjelper deg med å organisere referansene dine, og som lager kildehenvisninger i tekst og litteraturliste i den referansestilen du ønsker.

Vær oppmerksom på at ingen av programmene er feilfrie. Du må alltid kontrollere at henvisningene er korrekte, og rette de dersom de inneholder feil. Å bruke et referansehåndteringsverktøy er altså ikke en måte å unngå å lære seg å referere riktig. 

Det finnes flere ulike referansehåndteringsverktøy du kan bruke. Ved USN anbefaler vi EndNote eller Zotero.

EndNote

EndNote er lisensiert programvare som du kan benytte som student eller er ansatt på USN. Programmet bruker du sammen med Word for å sette inn referanser og litteraturliste i tekstdokumentet. Dersom du senere skulle bestemme deg for å bytte til Zotero eller andre referansehåndteringsverktøy, kan du enkelt få med deg referansene fra EndNote. Du mister tilgangen til oppdateringer etter endt studie ved USN.

Les mer på bibliotekets sider om EndNote.

Zotero

Zotero er et gratis alternativ til EndNote som du kan bruke både under og etter studier. Ved hjelp av Zotero Connector samler du kilder fra nettsider og databaser og kan bruke de samme referansene i Word når du skriver. Programmet hjelper deg med å lage korrekt henvisning teksten, samt litteraturliste i dokumentet ditt. Zotero synkroniseres mot nettet slik at du har referansene dine tilgjengelige der du ønsker. Du kan eksportere EndNote-biblioteket ditt til Zotero.

Les mer på bibliotekets sider om Zotero.

Word

Word 2007 og nyere versjoner har innebygd referansefunksjon. Denne funksjonen kan brukes på mindre oppgaver, men har ikke like mange muligheter som EndNote eller Zotero. Dersom du senere skulle bestemme deg for å bruke EndNote i stedet kan du eksportere referansene dine dit. Biblioteket gir ikke veiledning i bruk av referansefunksjonen i Word.

På Microsofts sider finner du en enkel forklaring på hvordan du bruker bibliografifunksjonen.

Hva bør jeg velge?

Både EndNote og Zotero er fullverdige referansehåndteringsverktøy. EndNote er et eldre program med mange funksjoner, som kanskje særlig egner seg for forskere. Zotero er et nyere program som er lett å bruke, og som tilbyr de viktigste funksjonene man trenger. Begge programmene fungerer godt på PC og Mac.

Biblioteket har erfart at Zotero-brukere lærer programmet raskt, og at de har færre tekniske problemer enn EndNote-brukerne våre. Vi anbefaler derfor at studenter starter med Zotero. Dersom du skulle endre mening etterhvert, er det lett å bytte fra det ene programmet til det andre. 

Vi holder jevnlige kurs i EndNote og Zotero. Se vår kurskalender for aktuelle kurs.

Siteringsfunksjonen i Oria

Vil du håndtere referanser uten verktøy som EndNote eller Zotero har Oria en siteringsfunksjon.

  • Velg sitér ( " ) ved referansen eller i trefflisten. Funksjonen finnes også under Send til.
  • Kopiér referansen (ikke til utklippstavlen) og sett den inn i et tekstdokument. Vær bevisst på stilen du velger (f.eks. APA) og kontrollér alltid referansens kvalitet og oppsett opp mot for eksempel Kildekompasset.