Referanseverktøy

Referanseverktøy

Det kan være krevende å skrive litteraturlister manuelt, og det er fort gjort å gjøre feil med tegnsetting og skrift. En rekke programmer for PC og Mac kan hjelpe deg med å lage litteraturlister.

EndNote

EndNote er lisensiert programvare som du kan benytte som student eller er ansatt på USN. Programmet bruker du sammen med Word for å sette inn referanser og litteraturliste i tekstdokumentet. Dersom du senere skulle bestemme deg for å bytte til Zotero eller andre referansehåndteringsverktøy, kan du enkelt få med deg referansene fra EndNote.

Les mer på bibliotekets sider om EndNote.

Zotero

Zotero er et gratis alternativ til EndNote som du kan bruke både under og etter studier. Du samler kildene fra nettsider og databaser og kan bruke de samme referansene i Word når du skriver. Programmet hjelper deg med å lage korrekt henvisning teksten, samt litteraturliste i dokumentet ditt. Zotero synkroniseres mot nettet slik at du har referansene dine tilgjengelige der du ønsker. Du kan eksportere EndNote-biblioteket ditt til Zotero.

Les mer på bibliotekets sider om Zotero.

Word

Word 2007 og nyere versjoner har innebygd referansefunksjon. Denne funksjonen kan brukes på mindre oppgaver, men har ikke like mange muligheter som EndNote eller Zotero. Dersom du senere skulle bestemme deg for å bruke EndNote i stedet kan du eksportere referansene dine dit. Biblioteket gir ikke veiledning i bruk av referansefunksjonen i Word.

På Microsofts sider finner du en enkel forklaring på hvordan du bruker bibliografifunksjonen.