Litteraturliste og kildehenvisninger

Referanseteknikk

Når du skriver oppgaver forventes det at du viser til kilder i teksten din. God kildebruk viser at du har oversikt over fagstoffet, og hjelper deg med å underbygge argumentasjonen på en overbevisende måte.

Du kan bruke kilder på to måter:

Direkte, ved å bruke ordrette sitater.

Indirekte, ved å gjengi med egne ord noe du har lest i en fagtekst.

I begge tilfellene er du nødt til å oppgi hvor du har opplysningene fra. Hvis du ikke oppgir kildene du har brukt, vil dette bli oppfattet som plagiat, og du risikerer å få oppgaven underkjent på grunn av fusk.

Hver gang du viser til en kilde skal dette komme til syne i teksten din i form av en kildehenvisning. Denne består oftest av navn på forfatter, publiseringsårstall og eventuelt sidetall. Denne kildehenvisningen skal hentes opp igjen i litteraturlisten, hvor du skriver mer utfyllende informasjon om kilden. Dette er fordi at den som leser oppgaven din enkelt skal kunne finne frem til hvor du har hentet opplysningene.

Det finnes ulike bibliografiske stiler for hvordan man utformer referansene i teksten og litteraturlisten. Ofte får du beskjed om hvilken stil du skal bruke fra lærer eller i oppgaveteksten. Det er viktig at du følger den valgte bibliografiske stilen konsekvent gjennom hele teksten. Dette arbeidet kan forenkles ved å bruke et referanseverktøy.

Ressurser som forklarer referering av kilder:

Et utvalg av ofte brukte referansestiler

 

Siteringsfunksjonen i Oria

Velg ikonet " (sitér) på høyre side i trefflisten i Oria. Funksjonen finnes også under Send til. Kopiér referansen og sett den inn i et tekstdokument. Vær bevisst på stilen du velger (f.eks. APA eller Harvard), og kontrollér referansens kvalitet og oppsett før du bruker den.