Plagiat

Plagiat

Når du skriver oppgave må du alltid henvise til kildene du har brukt. Dersom du ikke gjør dette, kan du bli tatt for plagiering.

Plagiering oppstår når du bruker andres tekst, idéer, formuleringer, bilder eller lignende, som om det skulle vært ditt eget, uten at du lager de nødvendige kildehenvisningene. Plagiering kan skje både bevisst og ubevisst, enten ved at man f. eks leverer en annens oppgave under sitt eget navn, eller ved at man ikke henviser tilstrekkelig i teksten.

Dersom du blir tatt for plagiat, kan du risikere tap av eksamens- og studierett. Se også det som står om fusk i forskrift om studier og eksamen ved USN.

Spør veileder eller biblioteket dersom du er usikker på når, og hvordan du skal henvise!

Ressurser om plagiering og opphavsrett:

Podkasten om akademisk skriving: Slik unngår du plagiat. Utviklet av UiS, HiØ og Nord.

Stopplagiat.nu: forklarer plagiering, og hvordan du unngår å gjøre det. Utviklet av Syddansk universitet, Københavns universitet, Aarhus universitet og Danmarks forskningsbibliotektsforening for brugeruddannelse.

Kildekompasset: her finner du informasjon om hvordan du henviser og lager litteraturliste, samt informasjon om kildekritikk og lovgivning. Utviklet av USN, UiA og UiS.

Søk og skriv: inneholder tips om hvordan du kan søke, lese, skrive og referere. Utviklet av HVL, NHH, UiB og UiS.

Delrett: har informasjon om opphavsrett og undervisning. Sidene drives av Senter for IKT i utdanningen og Norgesuniversitetet, Tromsø.

Et plagieringseventyr: video som forklarer plagiering på en annerledes måte. Utviklet av biblioteket ved UiB.