Artikkelsøk i databaser

Artikkelsøk i databaser

Leter du etter artikler om et bestemt emne kan du bruke Oria, men for mest nøyaktig søking anbefales det å søke direkte i en eller flere databaser som dekker ditt fagområde. Basene har egne hjelpefunksjoner og søkeveiledninger. Noe generell søketeknikk er nyttig å kjenne til:

Ingen eller for få treff: utvid søket!

 •  Bruk et mer generelt søkeord! Eksempel: får du for få treff på markedsføringsplan, prøv den mer overordnede termen markedsføring. Artikler om markedsføring kan ha markedsføringsplan som et emne.  

 •  Trunkere: søk på en ordstamme, etterfulgt av et trunkeringstegn, oftest *  Eksempel:  søking på work* gir treff på work, men også working, workers osv. Trunkering er effektivt når du søker på lange ord eller ord der du ikke er sikker på hele stavemåten.

 • Sjekk for skrivefeil! Er du usikker, bruk et leksikon eller en ordbok
   
 • Søk på synonymer, altså tilsvarende ord. Hvilken fagterminologi kan forfatteren tenkes å ha brukt? (Eksempel: Preschool, kindergarden, kindergarten, kinder garden, kinder garten)
   
 • Sjekk stavemåte, navneform, språk! Bruk pensum eller ordbøker som Ordnett.no for å være sikker. Finner du ikke nok om emnet på norsk, finnes det sannsynligvis mye mer på andre språk, særlig i engelskspråklige kilder. Finn frem til de tilsvarende engelske termene og søk videre. Husk at ord kan skrives ulikt på britisk engelsk og amerikansk engelsk! Eksempel: Colour (britisk), Color (amerikansk)
   
 • Kombinér søket med boolske operatorer.
  Hvis du søker etter flere termer samtidig, så må du i de fleste databaser kombinerere ordene med "boolske operatorer" - de vanligste er AND, OR, NOT
  AND gir treff der ordene forekommer samtidig.
  OR gir treff på enten ett av ordene, eller begge.
  NOT bruker du når du vil utelukke et søkeord.

For mange treff: avgrens søket!

 • Bruk mer spesifikke søkeord.
   
 • Kombinér flere søkeord for å presisere søket. Søker du med flere adskilte ord samtidig, bør disse settes i anførselstegn. Ellers får du også artikler der ordene forekommer hver for seg. Eksempel: søker du etter marketing plan skriver du det "marketing plan"

 • Begrens på tidsperiode, språk, forfatter, artikkeltype etc.

 

 

 

Databaser

Vi har laget en alfabetisk oversikt over databaser og elektroniske ressurser. Du finner også basene sortert på fag.

Søkeveiledninger

Varslingstjenester / automatisk søk

De fleste av bibliotekets databaser har en varslingsfunksjon ("search alerts"). Med denne tjenesten kan du sette opp faste søk i databasen og få resultatene på e-post.