Google Scholar

Scholar er Googles kilde til søk etter akademisk litteratur. Du kan søke i flere fagfelt og kilder fra ett sted: fagfolks anmeldelser av avhandlinger, teser, bøker, sammendrag og artikler fra utgivere av akademisk litteratur, faglige fellesskap, dokumentutkastsamlinger, universiteter og andre akademiske organisasjoner.

Gå til Google Scholar (med lenker til Fulltext @ USN Library)

 

 Velg avansert søk ved å klikke på pila.
Skriv f.eks. inn et emne og kombiner med ønsket forfatter.

 Sjekk trefflista om vi har tilgang til artikkelen ved å klikke på "Fulltext @ USN Library".

Brukerveiledning søk i Google Scholar

Veiledningsvideoer for Google Scholar

(alle laget av HiH biblioteket)