Artikler

Studenter leser artikler

Oria søker etter artikler i en rekke fagdatabaser. Søk på artikkeltittel, forfatternavn eller emne. Velg artikler under materialtype.

I Oria velger du avansert søk og materialtype - artikler. Får du mange treff, kan du avgrense resultatet på emne, årstall etc. med valgene til høyre på trefflista. For å lese eller laste ned artikkelen, velg Les online. Klikk linken ved Fulltekst tilgjengelig på for å komme inn i databasen der artikkelen ligger:

Finne artikkel i Oria

Får du for mange treff når du søker? Resultatet kan spisses inn med valgene til høyre på trefflisten. Avgrens på f.eks emne, årstall, språk, kilde etc.

Får du ikke ønsket treff i Oria, prøv å søke direkte i en av databasene. Et annet alternativ kan være Google Scholar (se veiledning her). Artikler du ikke finner eller får tilgang til, kan biblioteket bestille inn for deg.

Artikler i trykte tidsskrifter og aviser

Artikler som biblioteket kun har i trykte kilder kan vanligvis ikke søkes opp på tittel i Oria. For å finne fullstendig referanse må du derfor søke i f.eks Web of Science eller Google Scholar. Artikler i fulltekst fra norske papiraaviser kan oftest finnes i ATEKST

Forskningsartikkel eller fagartikkel?

Det finnes ulike typer artikler. Lær om forskjellen her (fra sykepleien.no)

Avansert artikkelsøking

For mer detaljert søking, bør du velge en av bibliotekets databaser. For flere søketips, les mer

Hvis du ikke finner artikkelen

Prøv å finne tidsskriftet artikkelen er publisert i. Les referansen nøye! Eksempel: 2010, vol 8(1), pp.53 betyr at artikkelen ble publisert i år 2010, i volum 8, nr 1, og står på side 53.

Varslingstjeneste / automatiske søk

Du kan velge å sette opp faste, automatiserte artikkelsøk og få e-postvarsel når det registreres nytt materiale. Les mer