Hvordan finne boka på hylla?

Bok på hylla i USN-biblioteketBøker i Oria er tilgjengelige i trykt utgave eller som e-bok. Noen bøker er kun tilgjengelige i det ene av formatene.

For å se hvor en trykt bok er velg Tilgjengelig fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Video: Slik finner du bøker i biblioteket
Plasserring av bok på hylla
Nummeret + bokstavene til høyre er bokas hylleplass i biblioteket. Tilgjengelig viser antall ledige eksemplarer.

Bok på hylleNummeret + bokstavene står på ryggen av boka. Bøkene er oppstilt på hylla i numerisk rekkefølge:

 

 

Bestille bøker?

Det er enkelt å bestille eller reservere bøker som ikke er tilgjengelige. Logg deg på Oria og bruk bestill-funksjonen.

Vær oppmerksom på at det kan være venteliste på bøker. Ser du at boka er tilgjengelig, får du lånt den raskest om du finner fram til den selv.