Leksika og ordbøker

Leksika

Oppslagsverk som leksika og ordbøker gir deg et raskt utgangspunkt for videre informasjonssøk, enten du må definere ord og uttrykk, eller sjekke faktaopplysninger. Her har vi samlet oppslagsverk biblioteket abonnerer på, i tillegg til nyttige åpne ressurser på nettet. Du finner dessuten trykte oppslagsverk i ditt campusbibliotek.

Leksika

Store norske leksikon
Gratis. Norsk nettleksikon fra Kunnskapsforlaget. SNL oppdateres av både av en faglig redaksjon og brukere av leksikonet. Inneholder også Store Medisinske Leksikon og Norsk Biografisk Leksikon. 

Encyclopedia Britannica online
Krever pålogging utenfor campus. Fullversjonen av verdens største leksikon. Søker etter informasjon i leksika, tidsskrifter, filmer og på internett. 

Allkunne
Gratis. Nynorsk digitalt oppslagsverk. 

Wikipedia.org
Gratis. Leksikon på over 200 språk bygget opp av bidrag fra frivillige bidragsytere over hele verden. NB! Bør leses med ekstra kildekritisk sans!

Ordbøker

Ordnett.no
Krever pålogging utenfor campus. Kunnskapsforlagets «blå» ordbøker og språkressurser, en språk- og ordboktjeneste som gir deg tilgang til 47 elektroniske ordbøker, også Jusleksikon og Medisinsk ordbok. Se hvordan du kan integrere Ordnett i Word

Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Opprinnelig utarbeidet av Avdeling for leksikografi ved Universitetet i Oslo. Videreutvikles av Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet. Gratisressurs.

Norsk / Nordisk ordboksamling
2874 lenker for ordbøker og språkundervisning fra IvarMedia - en ikke-kommersiell, arkivfaglig tjeneste . 

LEXIN-ordbøkene
Ordbøker innen mange språk, beregnet på immigranter i Norge, og er de første nettbaserte ordbøkene som er laget spesielt for minoritetsspråklige i Norge.

Latin Dictionary and Grammar Aid
Latinsk ordbok.

Yourdictionary.com
Ordbok og leksikon med definisjoner, uttale og etymologi. 

Merriam-Webster Dictionary
Engelsk ordbok og leksikon på nettet; inneholder definisjoner, eksempler, uttale og etymologisk morsomme fakta. 

Tilgang hjemmefra

Som student eller ansatt ved USN har du automatisk tilgang til bibliotekets elektroniske ressurser når du er tilkoblet USNs nett.
Arbeider du hjemmefra, logg på med ditt USN brukernavn og passord (Feide-pålogging)

Hjelp til pålogging?

Får du ikke tilgang til våre databaser hjemmefra, kontakt IT-tjenesten