Tidsskrifter

Tidsskrifter

USNs tidsskriftsamlinger består av trykte og elektroniske utgaver, de aller fleste søkbare via Oria. Du finner de trykte utgavene i et eller flere av campusbibliotekene. De elektroniske utgavene er tilgjengelig på nett når du er logget på som student eller ansatt, eller er pålogget en av universitetets maskiner.

Se e-tidsskriftene sortert alfabetisk, eller søk i Oria. Du kan avgrense søket i etterkant med alternativene på høyre side av trefflisten. Avgrens med å velge materialtype Trykte tidsskrift eller E-tidsskrift. Under USN Universitetsbiblioteket søker du i det materialet som USN-biblioteket har. Velger du Norske fagbibliotek søker du i alle høgskole- og universitetsbiblioteks samlinger.

Trykte tidsskrifter

I Oria sorterer du på Trykte tidsskrift fra trefflista. Under fanen Tilgjengelig fra Universitetet i Sørøst-Norge og Finn og bestill ser du hvilket campusbibliotek som har tidsskriftet og hvilke årganger og nummere som er tilgjengelige.

E-tidsskrifter

Søk etter eller se tilgjengelige e-tidsskrift sortert alfabetisk. Du kan også sortére på E-tidsskrift ut i fra trefflista. Velg Les online for link til databasen der tidsskriftet ligger.

Hvis du ikke finner tidsskriftet

Universitetsbiblioteket abonnerer på elektroniske tidsskrifter enten direkte, eller via et databaseabonnement. Hvis biblioteket ikke har tilgang til et tidsskrift du trenger, er vi behjelpelige med å få bestilt artikler du trenger. Noen forlag kan imidlertid ha lagt tidssperrer på sine utgivelser, alt fra en måned til et par år. Noen ganger kan også numre og enkeltartikler være unndratt publisering. Dette bestemmes av forlagene.

 
 

 

Hvordan finne ut om tidsskriftet er vitenskapelig?
Når du har funnet en relevant artikkel kan det være lurt å finne ut om tidsskriftet den er publisert i er faglig anerkjent. Dette kan du sjekke ved å søke i Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste. Nasjonalbibliotekets database for norske og nordiske tidsskriftartikler (NORART) har laget en oversikt over nordiske vitenskapelige tidsskrifter.

Om du ikke finner det her, søk opp hjemmesiden til tidsskriftet via Google.

Er tidsskriftet vitenskapelig?

Dette kan du sjekke ved å søke i Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste. Nasjonalbibliotekets database for norske og nordiske tidsskriftartikler (NORART) har en oversikt over nordiske vitenskapelige tidsskrifter.

Se oversikt over norske og internasjonale e-tidsskrifter