Søkeveiledninger

Søkeveiledninger

Bibliotekets samlinger er åpne for søk 24 timer i døgnet. Bruk søkeveiledningene for tips om hvordan du finner frem til ulike typer materiale.

Søking etter faglig litteratur kan være tidkrevende. Søkingen blir mer effektiv når man bruker noen søketeknikker og vet hvilke kilder som finnes. Ha det mest mulig klart hva du leter etter før du søker. Skriv ned relevante ord og navn. Bruk pensum, ordbøker og leksika for å få en rask oversikt over temaet og for å finne presise søkeord. Husk at mye faglitteratur er på engelsk. Vær sikker på at du staver riktig! Er du usikker, eller søker på lange ord eller navn, bruk trunkeringstegnet * Eksempel: søk på mark* gir treff på ord med bokstavrekken før trunkeringstegnet (marked, markedsføring, marketing osv.)

Googlesøk gir et raskt resultat, men det kan være vanskelig å vurdere hva på trefflisten som bør velges, og hvorfor. Bibliotekets databaser er et trygt utgangspunkt for å lete etter fagstoff av høy kvalitet. Bruk litt tid på å sette deg inn i den valgte databases søkefunksjon. Da er du sikrere på å finne det du vil ha.

Oria søker i norske fag- og forskningsbiblioteks ressurser: bøker, e-bøker, tidsskrifter, artikler, studentoppgaver, musikk, filmer m.m. Den gir oversikt over hva som finnes og hvor det er. Oria inneholder også linker til fulltekstmateriale som finnes elektronisk.

Hvordan søke?

Spørsmål?

Finner du ikke det du trenger, eller synes det er vanskelig å vite hvordan du skal søke, ta gjerne kontakt med oss for hjelp og veiledning. Bestill en bibliotekar, start en chat eller kom innom ditt campusbibliotek.

Søketips

  • Stav riktig
  • Bruk synonymer
  • Bruk trunkeringstegnet * når du er usikker på stavemåte. Eksempel: mark* gir treff på alle ord med bokstavrekken før trunkeringstegnet
  • Sett begrep med flere ord i anførselstegn. Eks: "marketing research"
  • Bruk korrekte engelske termer i engelskpråklige baser
  • Vær spesifikk
  • Bruk nettsidens hjelpemeny for flere søketips

Tilgang hjemmefra

Studenter og ansatte har automatisk tilgang til bibliotekets elektroniske ressurser når de er tilkoblet USNs nett (ikke gjestenettet). Arbeider du hjemmefra kan du bli bedt om å logge på med ditt USN brukernavn og passord (Feide-pålogging). Får du ikke tilgang, kontakt IT-avdelingen

Varslingstjeneste / automatisk søketjeneste

Mange baser tilbyr å lagre søk og automatisk sende deg melding hver gang nytt relevant materiale registreres. Les mer