Kunnskap kort fortalt: Hvorfor jeg liker matematikk

Åpent kveldsforedrag ved professor Karina Bakkeløkken Hjelmervik


20 Nov

Praktisk informasjon

  • Dato: 20. november 2019
  • Tid: kl. 19.00 - 20.30
  • Sted: Campus Porsgrunn

Mange sliter med faget matematikk og har kanskje vanskeligheter med å forstå hvordan noen kan like faget i det hele tatt. Hjelmervik derimot blir mer motivert jo vanskeligere det er. Hun drar paralleller til naturen og sammenligner matematikk med fjellturer: "Jeg liker å gå i fjellet. Jo mer jeg må kjempe for å klare turen, jo større mestringsfølelse får jeg og jo mer blir jeg i stand til å mestre. Det samme gjelder matematikk. I tillegg er det utrolig hvor mye matematikk kan brukes til! Det er et fantastisk verktøy. "

Hjelmervik har en doktorgrad i matematikk og en master i oscenografi. Hjelmervik underviser og veileder studenter i fagene matematikk og fysikk. Hun har har også ledet en rekke forskningsprosjekter.

Tid: Onsdag 20. november, kl. 19.00-20.00
Sted: Universitetsbiblioteket ved Campus Porsgrunn
Kjølnes ring 56 (Hovedinngangen)

Fri entré og enkel servering.