Publisering av doktoravhandlinger

Illustrasjon

Avhandlinger i USNs doktorgradsprogrammer utgis i serien Doktoravhandlinger ved Universitetet i Sørøst-Norge / Doctoral theses at University of South-Eastern Norway og publiseres både i trykt (ISSN 2535-5244) og elektronisk format (ISSN 2535-5252). 

Word-mal for doktoravhandlinger bør brukes fra starten av skrivearbeidet, se egen artikkel om formatering.

Når avhandlingen din er publisert, bør du registrere den i Cristin. Det er et nasjonalt system som dokumenterer og synliggjør forskning- og formidlingsvirksomhet. Les mer om Cristin her.