Akademisk skriving ved USN

Hvordan bygge opp oppgaven? (video)

Førsteamanuensis Agnete Bueie ved Institutt for språk og litteratur viser deg hvordan du kan strukturere oppgaven din.