Akademisk skriving ved USN

Hvordan bygge opp oppgaven? (video)

Førsteamanuensis Agnete Bueie ved Institutt for språk og litteratur viser deg hvordan du kan strukturere oppgaven din.

Digital skrivekveld

Videoopptak fra Universitetsbibliotekets arrangement 27. oktober 2021 ligger i Canvas, krever Feide-pålogging.