Akademisk skriving ved USN

Hvordan bygge opp oppgaven? (video)

Førsteamanuensis Agnete Bueie ved Institutt for språk og litteratur viser deg hvordan du kan strukturere oppgaven din.

Akademisk skrivekveld

Videoopptak fra Universitetsbibliotekets arrangement 24. mars 2021. Ligger i Canvas, krever Feide-pålogging.