EndNote

Studenter arbeider med EndNote

  • Alle studenter og ansatte ved USN kan laste ned og ta i bruk programmet. Personer som ikke lenger er tilknyttet USN kan ikke laste ned oppdateringer.
  • Vi gir ikke support på nettversjonen, EndNote Online.
  • Har du en tidligere versjon på maskinen, bør du lage en sikkerhetskopi av bibliotek-filen før oppgradering! Du kan oppgradere EndNote herfra.
  • EndNote-appen til nettbrett er ikke en fullverdig versjon. Den vil ikke fungere sammen med tekstbehandler. Man kan samle referanser på appen, men man må bruke PC eller Mac for å sette referanser inn i tekst.

EndNote eller Zotero?

Både EndNote og Zotero er fullverdige referansehåndteringsverktøy. EndNote er et eldre program med mange funksjoner, som kanskje særlig egner seg for forskere. Zotero er et nyere program som kanskje er enklere å bruke, men som tilbyr de viktigste funksjonene man trenger. 

Vi i biblioteket har erfart at Zotero-brukere lærer programmet raskt, og at de har færre tekniske problemer enn EndNote-brukerne våre.

Vi anbefaler derfor at studenter starter med Zotero. Dersom du skulle endre mening etterhvert, er det lett å bytte fra det ene programmet til det andre.