EndNote

Studenter arbeider med EndNote

  • Alle studenter og ansatte ved USN kan laste ned og ta i bruk programmet. Personer som ikke lenger er tilknyttet USN kan ikke laste ned oppdateringer.
  • Vi gir ikke support på nettversjonen, EndNote Online.
  • Har du en tidligere versjon på maskinen, bør du lage en sikkerhetskopi av bibliotek-filen før oppgradering! Du kan oppgradere EndNote herfra.
  • EndNote-appen til nettbrett er ikke en fullverdig versjon. Den vil ikke fungere sammen med tekstbehandler. Man kan samle referanser på appen, men man må bruke PC eller Mac for å sette referanser inn i tekst.

EndNote eller Zotero?

Både EndNote og Zotero er fullverdige referansehåndteringsverktøy. EndNote er et program med mange funksjoner, som brukes mye av forskere. Zotero er et tilsvarende program som har de viktigste funksjonene man trenger.

Erfaringsmessing er Zotero enklere å lære og har færre tekniske utfordringer enn EndNote. Skal du ta i bruk et referansehåndteringsverktøy, anbefaler vi Zotero. Skulle du endre mening etter hvert, er det lett å bytte fra det ene programmet til det andre.