Zotero

Student som arbeider med Zotero

  • Zotero er et gratis referanseverktøy for Windows og Mac.
  • Du samler kildene fra nettsider og databaser og kan bruke de samme referansene i Word når du skriver.
  • Programmet hjelper deg med å lage korrekt henvisning teksten, samt litteraturliste i dokumentet ditt.

EndNote eller Zotero?

Både EndNote og Zotero er fullverdige referansehåndteringsverktøy. EndNote er et eldre program med mange funksjoner, som kanskje særlig egner seg for forskere. Zotero er et nyere program som kanskje er enklere å bruke, men som tilbyr de viktigste funksjonene man trenger. 

Vi i biblioteket har erfart at Zotero-brukere lærer programmet raskt, og at de har færre tekniske problemer enn EndNote-brukerne våre.

Vi anbefaler derfor at studenter starter med Zotero. Dersom du skulle endre mening etterhvert, er det lett å bytte fra det ene programmet til det andre.