Zotero

Student som arbeider med Zotero

  • Zotero er et gratis referanseverktøy for Windows og Mac.
  • Du samler kildene fra nettsider og databaser og kan bruke de samme referansene i Word når du skriver.
  • Programmet hjelper deg med å lage korrekt henvisning teksten, samt litteraturliste i dokumentet ditt.