Zotero

Student som arbeider med Zotero

  • Zotero er et gratis referanseverktøy for Windows og Mac.
  • Du samler kildene fra nettsider og databaser og kan bruke de samme referansene i Word når du skriver.
  • Programmet hjelper deg med å lage korrekt henvisning teksten, samt litteraturliste i dokumentet ditt.

EndNote eller Zotero?

Både EndNote og Zotero er fullverdige referansehåndteringsverktøy. EndNote er et program med mange funksjoner, som brukes mye av forskere. Zotero er et tilsvarende program som har de viktigste funksjonene man trenger.

Erfaringsmessing er Zotero enklere å lære og har færre tekniske utfordringer enn EndNote. Skal du ta i bruk et referansehåndteringsverktøy, anbefaler vi Zotero. Skulle du endre mening etter hvert, er det lett å bytte fra det ene programmet til det andre.