Skrive og referere Kjeldebruk Kildekompasset Referanseverktøy Litteraturliste jus Bildebruk i oppgaver Plagiat Akademisk skrivesenter Skriveveiledere EndNote Last ned EndNote Last ned norske EndNote-stiler Hjelp til bruk av EndNote Keenious Zotero Last ned Zotero Hjelp til bruk av Zotero Ubegrenset lagring Søke etter litteratur Databaser og e-ressurser Nyttige verktøy Tilgang hjemmefra Forskerstøtte Cristin Roller og ansvar Registrer forskning Lever fulltekst Open Access Politikk for Open Access ved USN Institusjonell rettighetspolitikk for USN Finn åpne publiseringskanaler Publiseringsfond Egenarkivering (grønn Open Access) Open Access avtaler ved USN USN Open Archive Hvor bør du unngå å publisere: røvertidsskrifter og falske konferanser Publiseringskanaler Foreslå nye publiseringskanaler Kanalregisteret Tidsskriftsrangering Open Access publiseringskanaler Unngå røvertidsskrifter og falske konferanser Forskningsdata Retningslinjer for håndtering av forskningsdata Trenger du hjelp til å arkivere? Innsamling, lagring og arkivering av forskningsdata Open Access politikk Datahåndteringsplaner Behandling av lydfiler Kvalitative personopplysninger Hvor finner du forskningsdata? Fagspill om personvern og forskningsetikk Systematiske litteratursøk Doktoravhandlinger Klargjøring av manuskriptet Hjelp til bruk av malen Skriftserien Forfattarrettleiing Om USN Open Archive USN Open Archive Retningslinjer for USN Open Archive Avtale om elektronisk publisering Publisering av studentoppgaver Om oss Våre campusbibliotek Ansatte Lånereglar Undervisningstilbud Pensum Foredrag i biblioteket Nett- og samlingsbaserte studenter Årsmelding
en Meny close

Søke etter litteratur

Her finner du inngang til våre e-ressurser, søkeveiledninger og hjelp dersom du sliter med tilgang når du leter etter litteratur.

Søking etter faglig litteratur kan være tidkrevende. Søkingen blir mer effektiv når man benytter seg av ulike søketeknikker og vet hvilke kilder som finnes.

Ha det mest mulig klart hva du leter etter før du søker. Skriv ned relevante søkeord og finn synonymer. Bruk gjerne pensum, ordbøker og leksika for å få en rask oversikt over temaet og for å finne presise søkeord. Husk at mye faglitteratur er skrevet på engelsk og at du ofte må bruke engelske søkeord.

Søketeknikker

Trunkering

Ved trunkering søker du på stammen av et ord for å få med ulike endelser av ordet. Trunkeringstegnet er som regel en stjerne (*). Barn* gir treff på barnet, barna, barneskoler, barnehage osv.

Frasesøk

Dersom vi søker på et begrep som består av flere ord, for eksempel tidlig innsats, kan du sette begrepet i anførselstegn: “tidlig innsats”. Da søker du på frasen tidlig innsats, og ikke tidlig og innsats som to separate ord.

Boolske operatorer: AND, OR og NOT

I de fleste databaser kan du kombinere søkeord på tre forskjellige måter: med OG/AND, ELLER/OR, IKKE/NOT. Dette kalles å søke med boolske operatorer.

AND

Dersom du velger å kombinere to søkeord med AND, får du kun treff på litteratur som inneholder begge søkeordene. Kombinasjoner med AND spisser søket, og bidrar til å begrense antall treff.

Eksempel: Søk på Diabetes AND Livskvalitet gir kun treff på litteratur hvor begge søkeordene diabetes og livskvalitet forekommer.

OR

Dersom du velger å kombinere to søkeord med OR, får du treff som inneholder det ene, det andre eller begge søkeordene. Kombinasjoner med OR utvider søket og gir deg flere treff. OR brukes som regel ved synonyme søkeord.

Eksempel: Søk på Diabetes OR Sukkersyke gir treff på litteratur som inneholder søkeordene diabetes eller sukkersyke, eller begge deler.

NOT

Dersom du velger å kombinere to søkeord med NOT, får du treff på dokumenter som inneholder det første søkeordet mens dokumentene som inneholder det andre søkeordet (søkeordet etter etter NOT) utelates. Bruk NOT-operatoren med forsiktighet, da den potensielt kan ekskludere relevant litteratur.

Eksempel: Søk på Diabetes NOT Svangerskapsdiabetes gir treff på litteratur som inneholder søkeordet diabetes, men utelater samtidig all litteratur hvor søkeordet svangerskapsdiabetes forekommer i referansen.

 

Teksten er hentet fra Søk og Skriv sine nettsider, utviklet av Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. Les mer om søketeknikker, hvordan man planlegger et søk, og hvordan man søker systematisk.

Enkle søkeveiledninger

Trykk for kilder du ønsker å finne

Bøker Artikler Studentoppgaver Læreverk Filmer Leksika og ordbøker Aviser
Trykte bøker
I Oria kan du søke på en boktittel, en forfatter, et emne eller et ISBN-nummer.

 

Tilgjengelig fra Universitetet i Sørøst-Norge viser hvilke av våre campusbibliotek som eier boka, om den er ledig, og hvor den er plassert.

Notér deg nummeret og bokstavene som vises i Oria, og finn rett hylle i biblioteket. Du vil se at boka er markert med nummeret og bokstavene du så i Oria.

Skjermbilde av boka "Metode og oppgaveskriving" av Olav Dalland fra OriaSkjermbilde av hylleplassering i Oria

 

Video: Slik finner du bøker i biblioteket.

Er boka utlånt eller finnes hos et annet bibliotek, kan du bestille den/sette deg på venteliste.

E-bøker

I Oria kan du søke på en boktittel, en forfatter, et emne eller et ISBN-nummer.

 

Til høyre for trefflisten kan du velge e-bøker under Materialtype. Klikk på boktittelen eller Tilgjengelig online for å åpne boka.

 

Er du utenfor campus logger du på med Feide (ditt USN brukernavn og passord) for å få tilgang til e-boka. Noen e-bøker kan kun leses på skjerm, andre kan også lastes ned og lagres som fil til egen maskin. Enkelte av dem krever at du oppretter en personlig bruker (dette er gratis) for å kunne laste ned eller skrive ut e-boka. Les teksten i Oria for å se hva slags tilgang du har til de ulike e-bøkene.

Finne artikler i databasene

Det er gjerne i bibliotekets databaser du bør søke etter artikler innenfor eget fagområde. Her må du som regel søke på engelske emneord, og det kan være lurt å bruke avansert søk med de ulike søketeknikkene som er vist lengre oppe på denne siden.

 

Du kan lese mer om hvordan du søker i de ulike databasene inne i de respektive databasene. Spør gjerne på biblioteket dersom du står fast.

Finne artikler i Oria

I Oria kan du søke på en artikkeltittel, forfatter eller et emne.

 

Til høyre for trefflisten kan du avgrense til artikler Materialtype. Får du mange treff, kan du avgrense resultatet ytterligere ved å velge årstall, tidsskrift, emne, osv. Klikk på artikkeltittelen eller Tilgjengelig online for å lese artikkelen. Følg lenken(e) som ligger under Les online.

Skjermbilde fra Oria som viser artikkel

Ingen eller få treff?

I Oria kan du utvide søket til artikler USN ikke har tilgang til ved å huke av Inkludér materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til i Orias høyremeny. Biblioteket er behjelpelige med å skaffe artikler vi ikke eier tilgang til.

For stort treff?

Kanskje må du spisse søket ditt ytterligere? Du kan også avgrense treffene etter emne, årstall, språk, kilde etc.

Studentoppgaver (p.hd., master, bachelor)

Mange doktoravhandlinger og master- og bacheloroppgaver finnes som fulltekst i åpne institusjonelle vitenarkiv. Vær oppmerksom på at en del eldre studentarbeider, spesielt på bachelornivå, kun finnes i trykt utgave (disse finner du kun ved å søke i Oria).

 

Ved USN finner du doktoravhandlinger og flere master- og bacheloroppgaver tilgjengelige i fulltekst pdf-utgave i vårt vitenarkiv: USN Open Archive.

 

For å finne trykte studentoppgaver, må du søke etter tittel eller emne i Oria. Du kan avgrense treffene til f. eks studentoppgaver eller masteroppgaver.

 

I Oria kan du også søke etter studentoppgaver fra andre norske høgskoler og universiteter ved å søke i Norske fagbibliotek. Du vil også finne flere studentoppgaver i fulltekst ved å søke i Google Scholar.

Tilgang til læreverk

Du finner trykte læreverk på de campusene som tilbyr grunnskolelærerutdanning. Bøkene kan du søke opp i Oria på tittel eller ISBN-nummer.

 

Det varierer fra forlag til forlag hvorvidt du kan bruke de elektroniske læreverkene. Les hva de ulike forlagene tilbyr.

Lærebokhistorie

Her finner du litteraturliste til Skjelbred, D., Askeland, N., Maagerø, E. & Aamotsbakken, B. (2017). Norsk lærebokhistorie. Oslo: Universitetsforlaget.

 

I forbindelse med arbeidet med Norsk lærebokhistorie, lånte universitetsbiblioteket inn bøker fra Nasjonalbiblioteket og andre universitets- og høgskolebibliotek i Norge. Disse titlene ble samlet i ei litteraturliste. Den fullstendige lista over alle bøker som er lånt inn til prosjektet publiseres her. Lista inneholder kun bibliografiske opplysninger, hvis du ønsker å låne noen av bøkene må du søke etter dem i bibliotekkatalogen Oria, eller du kan henvende deg til biblioteket.

 

Litteraturliste i PDF-format. Lista er sortert alfabetisk på verkets tittel. Man kan søke i lista ved å bruke Ctrl + F.

 

EndNote-bibliotek: Denne fila kan lastes ned og importeres til referansehåndteringsverktøyet EndNote.

 

Har du spørsmål om pdf-lista eller EndNote-biblioteket kan du henvende deg til bibl.vest@usn.no.

Filmrommet

Filmrommet inneholder filmer fra norsk og internasjonal filmarv, og er Norges største filmtjeneste for skoler. Ansvarlig distributør er Norgesfilm AS. 

 

USN har et abonnement som omfatter retten til å bruke filmene i undervisning på universitetet. Undervisere ved USN kan kontakte bibliotekets e-ressursgruppe for passord til Filmrommet.

Det er ikke tillatt å dele ut passordet til studenter. Filmen kan vises for studentene via eksempel på Zoom eller i et undervisningsrom, men studenter kan ikke se filmene alene hjemmefra.

Filmbib

Filmbib inneholder kortfilmer og dokumentarer av nyere dato, men også filmer som går tilbake i tid. Her finner du innhold for både barn og voksne, blant annet animasjonsfilmer, eksperimentelle filmer og humoristiske korte historier. Du finner også historisk interessante og samfunnsaktuelle dokumentarer.

 

Filmbib administreres av Norsk filminstitutt og er tilknyttet folkebibliotekenes strømmetjenester. Du får tilgang med nasjonalt lånekort, hvor du logger på tjenesten med ditt lånekortnummer og PIN-kode. Kontakt ditt lokale folkebibliotek for hjelp.

Filmoteket

Filmoteket inneholder alt fra norske, nordiske, europeiske og internasjonale titler fordelt på klassikere, filmatiserte bøker, Oscar-vinnere og såkalte blockbustere til smalere filmer i arthaus/independent-kategorien. Filmene velges ut av Filmotekets redaksjon og i samarbeid med bibliotekene.

 

Dette er en strømmetjeneste knyttet opp til nasjonalt lånekort med tilknytning til et folkebibliotek. Se liste over bibliotek med tilgang, og kontakt ditt lokale folkebibliotek ved eventuelle spørsmål.

Leksika og ordbøker

Oppslagsverk som leksika og ordbøker gir deg et raskt utgangspunkt for videre informasjonssøk, enten du må definere ord og uttrykk, eller sjekke faktaopplysninger. Her har vi samlet oppslagsverk Universitetsbiblioteket abonnerer på, i tillegg til nyttige åpne ressurser på nettet. Du finner dessuten trykte oppslagsverk i ditt campusbibliotek.

Leksika

Store norske leksikon
Gratis. Norsk nettleksikon fra Kunnskapsforlaget. SNL oppdateres av både av en faglig redaksjon og brukere av leksikonet. Inneholder også Store Medisinske Leksikon og Norsk Biografisk Leksikon. 

Encyclopedia Britannica online
Krever pålogging utenfor campus. Fullversjonen av verdens største leksikon. Søker etter informasjon i leksika, tidsskrifter, filmer og på internett. 

Wikipedia.org
Gratis. Leksikon på over 200 språk bygget opp av bidrag fra frivillige bidragsytere over hele verden. Bør leses med ekstra kildekritisk sans!

Ordbøker

Ordnett.no
Krever pålogging utenfor campus. Kunnskapsforlagets «blå» ordbøker og språkressurser, en språk- og ordboktjeneste som gir deg tilgang til 47 elektroniske ordbøker, også Jusleksikon og Medisinsk ordbok.

Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Opprinnelig utarbeidet av Avdeling for leksikografi ved Universitetet i Oslo. Videreutvikles av Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet. Gratisressurs.


NAOB – Det Norske Akademis ordbok
Løpende oppdatert digital ordbok, publisert på oppdrag fra Kulturdepartementet. Vektlegger bokmål og riksmål fra tidlig 1800-tall frem til i dag: betydninger, nyord, idiomer og uttrykk, ordbruk og ordforbindelser (kollokasjoner), stavemåte, ordklasse, bøyning, uttale og ordhistorie. Har litterære sitater som viser ordenes faktiske bruk i norsk litteratur. Basert på Norsk Riksmålsordbok, utgitt 1937–57, samt 1995 i to supplementsbind.


LEXIN-ordbøkene
Ordbøker innen mange språk, beregnet på immigranter i Norge, og er de første nettbaserte ordbøkene som er laget spesielt for minoritetsspråklige i Norge.

Latin Dictionary and Grammar Aid
Latinsk ordbok.

Yourdictionary.com
Ordbok og leksikon med definisjoner, uttale og etymologi. 

Merriam-Webster Dictionary
Engelsk ordbok og leksikon på nettet; inneholder definisjoner, eksempler, uttale og etymologisk morsomme fakta.

ATEKST (Retriever)

ATEKST er et mediearkiv fra Retriever, og inneholder mer enn 3,8 millioner artikler fra over 1300 norske aviser, blader og nyhetsbyråer. Du kan også se originale artikler fra papiravisene. Merk at det er minst 48 timer forsinkelse på nye artikler.

Nasjonalbibliotekets avissamling

I Nasjonalbibliotekets avissamling finner du historiske aviser tilbake til 1760-tallet. Det meste er fritt tilgjengelig for brukere i Norge. Det er i tillegg utvidet tilgang fra biblioteklokalene. Se gjerne Nasjonalbibliotekets egne søketips.

 

For å få utvidet tilgang til avissøket må du ta kontakt med ditt campusbiblioteket eller folkebiblioteket der du bor. Merk at du ikke kan få tilgang hjemmefra.