Regs4ships

Inneholder maritime konvensjoner, forskrifter og regler som angir grunnleggende krav til dagens skipsfart. Innhold fra IMO (inkl. IMDG Code, SOLAS, MARPOL, STCW), ILO, Sjøfartsdirektoratet mm.