Avansert bruk av EndNote for viderekomne

Kurset skal vise avanserte funksjoner EndNote, primært for forskere, stipendiater og masterstudenter. Maks 10 deltakere.


11 Feb

Praktisk informasjon

  • Dato: 11. februar 2020
  • Tid: kl. 09.30 - 11.30
  • Sted: Campus Vestfold, Biblioteket
  •  

    Kurset et åpent for studenter og ansatte ved USN. Påmeldte deltakere prioriteres, men møt gjerne opp uanmeldt også.

EndNote

Mål og innhold: 
Kurset skal vise avanserte funksjoner EndNote, primært for forskere, stipendiater og masterstudenter. Maks 10 deltakere.


Krav til forkunnskaper: 
Før kurset skal deltakerne ha erfaring med praktisk bruk av EndNote gjennom å:
•    kunne registrere og redigere referanse manuelt
•    kunne importere referanser fra ORIA og aktuelle databaser
•    kunne bruke EndNote til skriving i Word

 

Læringsutbytte:
Etter fullført kurs skal deltakerne kunne
•    utveksle EndNote-bibliotek og –grupper med kollegaer 
•    synkronisere biblioteker mellom EndNote Web og desktop
•    håndtere store mengder referanser i forbindelse med f.eks reviewarbeid.
•    bruke innebygde søke- og nedlastningsfunksjoner i EndNote

 


Tekniske krav:
Ta med egen PC eller Mac. Innholdet vil bli demonstrert på PC, men funksjonene skal også kunne gjøres på Mac.
Det vil ikke bli gitt støtte til tekniske problemer på kurset. Har du problemer med EndNote-installasjonen på egen maskin, bør du på forhånd ordne dette med hjelp fra IT-avd.

 


Læringsaktiviteter:
• Presentasjon, diskusjon og øvelser 

 

Deltakere som har konkrete spørsmål/problemer, må gjerne sende dette inn på forhånd.


Påmelding:
Kursholdere: Vibeke Saltveit og Atle Hårklau
Påmelding: atle.harklau@usn.no