Offentlig informasjon og statistikk

Offentlig informasjon

Offentlige myndigheters publikasjoner på nettet. Gir opplysninger om Norges offisielle politikk, politiske vedtak, statistikk, lover, utredninger m.m. Mye av dette er også søkbart i Oria.

Statlig

Stortinget.no 
Om Stortingets sammensetning og funksjon, bl.a. informasjon om saker som skal behandles og lenker til dokumenter som inngår i sakene.

Stortingets saker og publikasjoner
Meldinger og proposisjoner fra regjeringen, dokumenter fra stortingsrepresentanter og eksterne kontrollorganer, statsbudsjett, stortingsforhandlinger m.m.

Regjeringen.no
Informasjon fra regjering og departementer. Informasjon om arbeidet i departementene, herunder statsrådenes taler. Søk ut i fra departement, emne eller publikasjonstype (for eksempel NOU). Se også dokumenter fra regjeringen

Stortingets nett-TV 
Lyd og bilde fra debattene i Stortinget, direkteoverførte og arkiverte sendinger.

Kommuner og fylker

Kommunenøkkelen
Basert på det sentrale registeret for norske kommuner og fylkeskommuner. Gir oversikt over kommunenes nettsider med egenregistrerte data.

Lover og forskrifter

Lovdata 
Gjeldende lover i løpende oppdatert nettversjon. Inneholder også andre rettskilder.

Rettsdata
Inneholder Norsk Lovkommentar, juridiske tidskrifter, lover og rettskilder.

Statistikk

Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statistiske byråer i andre land (samlet av Danmarks Statistik)
Google Public Data
OECD Economic Outlook
UNdata
(utarbeidet av FN)