Offentlig informasjon og statistikk

arbeidsplasser bø

Offentlige myndigheters publikasjoner på nettet. Gir opplysninger om Norges offisielle politikk, politiske vedtak, statistikk, lover, utredninger m.m. Mye av dette er også søkbart i Oria.

Statlig

Statsmaktene
Digitale dokumenter fra regjering, storting og domstolene. Til sammen representerer dette en unik kilde til det politiske Norge.

Stortinget.no 
Om Stortingets sammensetning og funksjon, bl.a. informasjon om saker som skal behandles og lenker til dokumenter som inngår i sakene.

Stortingets saker og publikasjoner
Meldinger og proposisjoner fra regjeringen, dokumenter fra stortingsrepresentanter og eksterne kontrollorganer, statsbudsjett, stortingsforhandlinger m.m.

Stortingsarkivet
Stortingsarkivet er et offentlig arkiv med ansvar for danning og bevaring av dokumentasjon knyttet til den parlamentariske og administrative virksomheten på Stortinget. Her finner du også historiske dokumenter fra 1814-2015.

Regjeringen.no
Informasjon fra regjering og departementer. Informasjon om arbeidet i departementene, herunder statsrådenes taler. Søk ut i fra departement, emne eller publikasjonstype (for eksempel NOU). Se også dokumenter fra regjeringen

Stortingets nett-TV 
Lyd og bilde fra debattene i Stortinget, direkteoverførte og arkiverte sendinger.

Kommuner og fylker

Kommunenøkkelen
Basert på det sentrale registeret for norske kommuner og fylkeskommuner. Gir oversikt over kommunenes nettsider med egenregistrerte data.

Lover og forskrifter

Lovdata 
Gjeldende lover i løpende oppdatert nettversjon. Inneholder også andre rettskilder.
Bruk gjerne Lovdata Pro - logg inn med Feide. Brukerprofilen gir deg tilgang til å sette opp varslinger, utvalg, grupper, samt skrive personlige merknader til lover og forskrifter mm. 

Juridika
Inneholder Norsk Lovkommentar, juridiske tidskrifter, lover og rettskilder. OBS: Ansatte bør lage egen bruker på Juridika og ikke logge inn med Feide fordi ansatte har også tilgang til faglitteraturdelen av Juridika

Eldre historiske rettskilder (pdf)
3. utgave, 2013. Et bibliografisk hjelpemiddel til å finne frem til eldre norske rettskilder, fra middelalderen og frem til ca 1900. Et veldig godt utgangspunkt for å finne frem i og få en oversikt over de gamle norske rettskildene.

Juridisk nettveiviser
Søkeside for juridiske databaser og nettsider som er gratis tilgjengelig på nett.

Statistikk

Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statistiske byråer i andre land (samlet av Danmarks Statistik)
Google Public Data
OECD Economic Outlook
UNdata
(utarbeidet av FN)