Registrering av forskningsresultater

Du er selv ansvarlig for at dine forskningsresultater blir registrert. Universitetsbiblioteket er behjelpelig med opplæring og veiledning. Melding om poenggivende publikasjoner må sendes universitetsbiblioteket sammen med dokumentasjon (f.eks. pdf).


Søk i Cristin før du starter en registrering, i tilfelle publikasjonen allerede er registrert.

Logg inn i Cristin USN

Veiledninger

Hvordan registrere en tidsskriftsartikkel.

Er publikasjonen tilknyttet NFR- eller EU-prosjekt? Slik registrerer du prosjektnummer på publikasjonen.

Last opp PDF av vitenskapelige publikasjoner via Cristin til USN Open Archive, vårt institusjonelle vitenarkiv. Veiledning til egenarkivering i Cristin.

Hvordan registrere en monografi eller antologi.

Hvordan registrere et bokkapittel i en antologi.

Hvordan registrere en konferanseserie.

Hvordan registrere en konferanseartikkel.

 

NVI-kategorier i Cristin:

 • Dersom kriterier i rapporteringsinstruksen er oppfylt, så kan publikasjonen registreres i en av disse disse konkrete Cristin-kategoriene for potensiell poenguttelling:
  1. Tidsskriftspublikasjon > Vitenskapelig artikkel
  2. Tidsskriftspublikasjon > Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
  3. Bok > Vitenskapelig monografi
  4. Del av bok/rapport > Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vi gjør spesielt oppmerksom på at "Konferansebidrag og faglig presentasjon > Vitenskapelig foredrag" ikke gir uttelling. Konferanseartikler må registreres i en av kategoriene nevnt ovenfor for å potensielt kunne gi uttelling (som regel iht punkt 4, men noen ganger iht punkt 1).
 • Se ellers oversikt over alle typer kategorier i Cristin

 

Se også: