Registrering av forskningsresultater

Du er selv ansvarlig for at dine forskningsresultater blir registrert. Biblioteket er behjelpelig med opplæring og veiledning. Melding om poenggivende publikasjoner må sendes biblioteket sammen med dokumentasjon (f.eks. pdf).