Registrering av forskningsresultater

Du er selv ansvarlig for at dine forskningsresultater blir registrert. Universitetsbiblioteket er behjelpelig med opplæring og veiledning.

Søk i Cristin før du starter en registrering, i tilfelle publikasjonen allerede er registrert.

 
​​​​​​Hvordan registrere vitenskapelige publikasjoner i NVI-kategoriene

Hvordan registrere en tidsskriftsartikkel / konferanseartikkel med ISSN

Hvordan registrere en monografi eller antologi.

Hvordan registrere et bokkapittel i en antologi.

Husk publikasjoner som er tilknyttet eksternfinansierte prosjekter skal påføres prosjektnummer

Du må også laste opp en PDF av vitenskapelige publikasjoner via Cristin til USN Open Archive, vårt institusjonelle vitenarkiv. Veiledning til egenarkivering i Cristin.

Adressering og korrekt institusjonsadresse

Merk at institusjonens navn - dvs Universitetet i Sørøst-Norge (norsk eller engelsk) - må oppgis. Det er ikke nok å kun oppgi navn på institutt eller forskningssenter.

Institusjonens navn må være oppgitt som forfattertilknytning i selve publikasjonen for at institusjonstilknytningen skal kunne registreres i den tilhørende posten i Cristin.

Sentrale retningslinjer

Formidling og andre forskningsresultater 
Mer informasjonom Cristin
Kontaktpersoner

Kontaktpersoner for fakultetene

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap, HS
  Kontaktperson: Anne Stenhammer
 • Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, HIU
  Kontaktperson: Cecilie Fossli
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, TNM
  Kontaktperson: Mikael Lagerborg
 • Handelshøyskolen, HH
  Kontaktperson: Siv Olsen

Institusjonelle superbrukere/administratorer for USN

Kontaktpersoner for fakultetene

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap, HS
  Kontaktperson: Anne Stenhammer
 • Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, HIU
  Kontaktperson: Cecilie Fossli
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, TNM
  Kontaktperson: Mikael Lagerborg
 • Handelshøyskolen, HH
  Kontaktperson: Siv Olsen

Institusjonelle superbrukere/administratorer for USN