Registrering av forskningsresultater

Du er selv ansvarlig for at dine forskningsresultater blir registrert. Universitetsbiblioteket er behjelpelig med opplæring og veiledning.

Søk i Cristin før du starter en registrering, i tilfelle publikasjonen allerede er registrert.

Logg inn i Cristin USN