Plagiat

Studenter som arbeider i biblioteket på campus Ringerike

Når du skriver en oppgave eller vitenskapelig tekst må du alltid henvise til kildene du har brukt. Dette er viktig for å vise leseren hvor du har hentet informasjonen fra, og dermed sikre redelighet i faglig arbeid. Dersom du ikke gjør dette, kan du bli tatt for plagiering.

Plagiering oppstår når du bruker andres tekst, idéer, formuleringer, bilder eller lignende, som om det skulle vært ditt eget, uten at du lager de nødvendige kildehenvisningene. Både studenter og erfarne forskere kan få store problemer dersom man blir tatt for plagiering. 

Plagiering kan skje både bevisst og ubevisst, for eksempel ved at man ikke henviser tilstrekkelig i teksten til de kildene du bruker.

Studenter og plagiering 

Dersom du blir tatt for plagiering, kan du risikere tap av eksamens- og studierett. Se også det som står om fusk i forskrift om studier og eksamen ved USN

Alle kilder som brukes skal refereres, uavhengig av om det er vitenskapelige publikasjoner eller ikke. Vær spesielt oppmerksom på at du også må henvise til egne arbeider når du bruker disse i en tekst. Særlig bør studenter være oppmerksomme på at risikoen for å bli tatt for selvplagiering er økt fordi det er innført automatisk sjekk av alle innleveringer i Wiseflow. Dersom programvaren oppdager tekstlikhet mellom egne eller andres tekster får sensor varsel om tekstlikhet og du risikerer å bli tatt for fusk. Sensoren må deretter gå gjennom manuelt de tekstene der varselt om mulig plagiering er registrert. Du må derfor sette inn en referanse til tidligere arbeid, ellers vil gjenbruken kunne anses som plagiering (se Kildekompassets APA 7th FAQ, Selvsitering). 

Spør veileder eller biblioteket dersom du er usikker på når, og hvordan du skal henvise! 

Forskere og plagiering 

Forskere kan risikere både at arbeid blir trukket tilbake og tap av anseelse dersom man blir tatt for plagiering. Det er Redelighetsutvalget som behandler alle mistanker om brudd på forskningsetiske normer, også plagiering. Husk at alle kilder som brukes skal refereres, også blogginnlegg, videoer og studentoppgaver. Vi anbefaler at forskere setter seg inn i regler for rett kildebruk Det er mange gode informasjonssider, og vi anbefaler å starte på Universitetsbibliotekets side om kildebruk.

Ressurser om plagiering og opphavsrett:

Podkasten om akademisk skriving: Slik unngår du plagiat. Utviklet av UiS, HiØ og Nord.

Stopplagiat.nu: forklarer plagiering, og hvordan du unngår å gjøre det. Utviklet av Syddansk universitet, Københavns universitet, Aarhus universitet og Danmarks forskningsbibliotektsforening for brugeruddannelse.

Kildekompasset: her finner du informasjon om hvordan du henviser og lager litteraturliste, samt informasjon om kildekritikk og lovgivning. Utviklet av USN, UiA og UiS.

Søk og skriv: inneholder tips om hvordan du kan søke, lese, skrive og referere. Utviklet av HVL, NHH, UiB og UiS.

Bruke og referere til kilder. Utviklet av NTNU.

Et plagieringseventyr: video som forklarer plagiering på en annerledes måte. Utviklet av biblioteket ved UiB.