Publiseringskanaler: Hvor skal jeg publisere?

Hvor man velger å publisere er ofte avgjørende for om forskningen blir oppdaget, lest og forhåpentligvis sitert. Det er mange hensyn å ta, som språk, sjanger, målgruppe, open access og eventuelle vitenskapelige poeng.

Finn aktuelle tidsskrift
 • Søk i Norsk publiseringsindikator (Også kalt Kanalregisteret) etter navn på tidsskrift eller forlag og finn informasjon om utgiver er regnet som vitenskapelig, og om det er åpen tilgang (Open Access).
 • Tidsskrifter inndelt i fagfelt i Kanalregisteret. Du finner informasjon som: 
  • Nivå 1 eller 2. Dette betyr det at tidsskriftet er vurdert til å holde en vitenskapelig standard, som kan gi uttelling i form av publiseringspoeng. Nivå 0 er ikke vitenskapelig nivå.
  • Systemet gir også informasjon om kanalen har åpen tilgang. Slå opp navn på tidsskrift eller utgiver. Du ser om den er Open Access under angitt indeksering i Sherpa Romeo og DOAJ, eller om den er inkludert i en hybrid  publiseringsavtale (markert med A).
 • Journal Checker Tool. Finn ut om tidsskriftet du ønsker å publisere i er i samsvar med Plan S, og hvilke muligheter du har. Fyll inn feltet for tidsskrift, funder/finansiør (typisk Research Council of Norway) og institusjonstilknytning. Søkeresultatet bør sjekkes mot Kanalregisteret.
Publiseringspoeng

Ønsker du at publikasjonen skal få publiseringspoeng i Cristin-systemet?

 • Hvis ja, bør du først sjekke om utgiver har rutiner for fagfellevurdering. Publiseringskanalen oppfylle kravene som er satt av Universitets- og Høgskolerådet (UHR). Et nasjonalt register er utarbeidet over alle godkjente kanaler. Du kan selv søke i registeret og se om et tidsskrift eller et forlag er godkjent i Kanalregisteret.
 • Vær spesielt oppmerksom på fallgruvene derson du ønsker å publisere kapittel i antologi og du ønsker å få publiseringspoeng. Bøker kan ikke godkjennes på forhånd i tellekantsystemet. 
Kriterier for uttelling av poeng i tellekantsystemet

For at en utgivelse skal kunne bli godkjent i tellekantsystemet for NVI- publikasjoner må visse kriteriene oppfylles. Publikasjonen må:

 1. presentere ny innsikt
 2. være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning
 3. være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den
 4. være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for fagfellevurdering

Publikasjoner som blir godkjent er kun førstegangspublisering av egen forskning, den må være skrevet for andre forskere og i tillegg være skrevet på en vitenskapelig form som gjør at resultatene er etterprøvbare for andre forskere.

Rapporteringsinstruksen har utfyllende informasjon om reglene for telling av NVI-poeng. Er du i tvil om en publikasjon kan gi poeng ta gjerne kontakt med Cristin-gruppa ved biblioteket.

Foreslå nye publiseringskanaler
 • Alle forskere har anledning til å foreslå nye kanaler som bør inn i Kanalregisteret på nivå 1, om du ikke finner den utgiveren du hadde tenkt å publisere hos.
 • En godkjent vitenskapelig publiseringskanal er en publiseringskanal som har nivå 1 eller nivå 2, der nivå 2 er det som gir mest poeng. 
Åpne publiseringskanaler / open access

Det er et krav i USNs politikk for open access at forskningen skal være åpent tilgjengelig. For å kunne følge regelverket kan du selv sjekke utgivers open access policy i Sherpa/Romeo.

 • Finn åpne publiseringskanaler
 • Du kan trygt starte en publiseringsprosess hos en Open Access-utgiver som er registrert med vitenskapelig nivå i ITAR-registeret. Et generelt forbehold med tanke på poenguttelling: En publiseringskanal kan endre nivå fra ett år til et annet, uansett om det er en OA-kanal eller ikke.
 • Egenarkivering er en annen måte å oppnå kravet på, og som vi har informasjon om på våre nettsider.

Biblioteket har utfyllende nettsider om open access publisering.

Hvordan finne en utgiver å publisere hos

Andre momenter enn de rent formelle kan også være avvgjørende for valg av publiseringskanal. Tenk over...

 • Hvem ønsker du å publisere for?
 • Hvis du ønsker å formidle forskningen til fagfeltet, studenter eller allmennheten vil det kunne bli konflikt med uttelling i tellekantsystemet.
 • Hvilke tidsskrifter og bøker leser du selv, kollegaer og andre i nettverket?
 • På hvilket nivå ønsker du selv å publisere forskningen din?
 • Hvor publiserer andre forskere du leser?
 • Sett deg godt inn i aktuelle tidsskrifter. Hva slags artikler publiserer de? Se på hjemmesidene. Hvilke krav har de til forfatterne? Hvordan fungerer fagfellevurdering hos dem?
 • Open Access-utgivere krever ofte forfatteravgift (APC). Du kan søke om støtte til publisering hos publiseringsfondet.
 • Rangering av internasjonale tidsskrifter, impact factor:
  • I internasjonalt forskningsmiljø brukes ikke begrepene nivå 1 og 2. I stedet brukes en utregningsmetode basert på antall siteringer kalt impact factor eller journal ranking. Les mer om det på sida om tidsskriftrangering.
Unngå rovtidsskrift og useriøse konferanser
 • Vær spesielt oppmerksom dersom noen inviterer deg til å publisere forskningen din. På samme vis finnes det en del useriøse konferanser man bør unngå. Er det slik at du har mottatt et innsmigrende tilbud fra en utgiver som virker for godt til å være sant, så er det sannsynligvis det.
 • Vær på vakt dersom du blir invitert til å sitte i eller får invitasjoner til å sitte i editorial boards fra ukjente tidsskrifter. Du bør sjekke på samme måte som når du ønsker å publisere, er tidsskriftet listet i de kjente publiseringskanalene, er de andre i editorial board virkelig personer og sitter de virkelig som fagfeller i tidsskriftet eller hos forlaget?
 • Les mer om rovtidsskrift og useriøse utgivere.

Har du spørsmål om publiseringskanaler?

Kontaktpersoner for fakultetene

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap, HS
  Kontaktperson: Anne Stenhammer
 • Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, HIU
  Kontaktperson: Cecilie Fossli
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, TNM
  Kontaktperson: Mikael Lagerborg
 • Handelshøyskolen, HH
  Kontaktperson: Siv Olsen

Institusjonelle superbrukere/administratorer for USN