Forskningsdata

Her finner du informasjon om hvordan du kan håndtere forskningsdata ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).


Forskningsdata fra USN skal tilgjengeliggjøres i tråd med USNs Open Access politikk som følger EU og Regjeringens prinsipper om at forskningsdata skal være så åpne som mulig - så lukket som nødvendig. USNs forskere skal arkivere sine forskningsdata på en sikker måte i et egnet arkiv.

USN Research Data Archive (USN RDA) er vår institusjonelle arkivløsning for arkivering og deling av forskningsdata. Her arkiveres data som kan deles åpent, eventuelt med embargo og tilgangsrestriksjoner. USN RDA Finner du her.

Har du data med sensitive opplysninger, eller som av andre grunner ikke kan deles åpent, har USN andre løsninger for disse dataene.

Hvorfor publisere forskningsdata?

Det finnes flere gode grunner til å publisere forskningsdata. De viktigste er å sikre gjenbruk av dataene. Transparens fremmer den kritiske evalueringen av forskning og øker forskningens troverdighet. Ikke minst er det flere finansiører som krever åpen publisering av forskningsdata.

Å dele forskningsdata kan gi deg flere fordeler, som:

  • Økt synlighet
  • Nye samarbeidsmuligheter
  • Andre kan gjenskape dine resultater og validere dem
  • Dataene arkiveres for ettertiden på sikre servere 

 

Henvendelser

Har du spørsmål om håndtering av forskningsdata, send epost til forskningsdata@usn.no

Ta gjerne en titt på vårt informasjonsark hvor du finner en oversikt over retningsliner ved USN, forberedelser til prosjekt, datainnsamling og viktig informasjon om å lagre data.