Forskningsdata

Forskningsdata skal tilgjengeliggjøres i tråd med vår Open Access politikk. Denne følger EU og Regjeringens prinsipper om at forskningsdata skal være så åpne som mulig - så lukket som nødvendig. Våre forskere skal arkivere sine forskningsdata på en sikker måte i et egnet arkiv.

USN Research Data Archive (USN RDA) er vår institusjonelle arkivløsning for arkivering og deling av forskningsdata. Her arkiveres data som kan deles åpent, eventuelt med embargo og tilgangsrestriksjoner. Har du data med sensitive opplysninger, eller som av andre grunner ikke kan deles åpent, har vi løsninger for dette.

Hvorfor publisere forskningsdata?

Det viktigste er å sikre gjenbruk. Transparens fremmer den kritiske evalueringen av forskning og øker forskningens troverdighet. Ikke minst er det flere finansiører som krever åpen publisering av forskningsdata.

Å dele forskningsdata gir deg flere fordeler:

  • Økt synlighet
  • Nye samarbeidsmuligheter
  • Andre kan gjenskape dine resultater og validere dem
  • Dataene arkiveres for ettertiden på sikre servere