Forskningsdata

Forskningsdata skal tilgjengeliggjøres i tråd med vår Open Access politikk. Denne følger EU og Regjeringens prinsipper om at forskningsdata skal være så åpne som mulig - så lukket som nødvendig. Våre forskere skal arkivere sine forskningsdata på en sikker måte i et egnet arkiv.

USN Research Data Archive (USN RDA) er vår institusjonelle arkivløsning for arkivering og deling av forskningsdata. Her arkiveres data som kan deles åpent, eventuelt med embargo og tilgangsrestriksjoner. Har du data med sensitive opplysninger, eller som av andre grunner ikke kan deles åpent, har vi løsninger for dette.

Hvorfor publisere forskningsdata?

Det viktigste er å sikre gjenbruk. Transparens fremmer den kritiske evalueringen av forskning og øker forskningens troverdighet. Ikke minst er det flere finansiører som krever åpen publisering av forskningsdata.

Å dele forskningsdata kan gi deg flere fordeler:

  • Økt synlighet
  • Nye samarbeidsmuligheter
  • Andre kan gjenskape dine resultater og validere dem
  • Dataene arkiveres for ettertiden på sikre servere 

 

PS: Vil du vite hvordan du lærer å elske dine forskningsdata? Les her!

 

USNs forskningsdataarkiv nærmer seg 50! 

Nå står vi ved en milepæl vi ser veldig frem til. Vårt "hjertebarn" USN Research Data Archive nærmer seg 50 publiserte datasett. Foruten Universitetet i Tromsø er det ingen norske høgskole- eller universiteter som har et større arkiv for åpen tilgang til forskningsdata. Dette er vi stolte av og vi ønsker å befeste og forsterke vår posisjon som en av landets ledende aktører for håndtering av forskningsdata. 

Den forestående milepælen ønsker vi å markere ved å sende en liten påskjønnelse til de av dere som hjelper oss til å nå (og gjerne passere!) 50 publiserte datasett.

USNs forskningsdataarkiv, USN Research Data Archive, ble lansert på vårparten 2018. Bakgrunnen for anskaffelsen av dette var stadig sterkere signaler fra både ulike fagmiljøer og aktører innen publiseringsfeltet om at fremtidens forskningsformidling ikke bare ville hvile på forskningsresultater, men at fokuset ville dreie over på hele forskningsprosessen. Moderne forsknignsformidling baserer seg på prinsipper om en transparent forskningsprosess, som både gir innsyn i hvordan forskningen har forløpt og ikke minst at andre forskere skal kunne dra nytte av hverandres arbeid ved at forsknignsdata publiseres åpent, sålangt det lar seg gjøre. Dette er hva som kalles FAIR håndtering av forskningsdata; findable, accessible, interoperable and reusable.

Siden lanseringen har signalene om åpne forskningsprosesser formalisert seg i konkrete krav, både fra finansiører som Norges Forskningsråd og European Research Council og et stadig økende antall forlag, forskningssentre, utdanningsinstitusjoner og andre utgivere av forskningspublikasjoner. Dette merkes også på mengden av henvendelser vi mottar i forskningsdatagruppen, som ukentlig får spørsmål om hvordan en skriver datahåndteringsplaner, hvordan samle inn og håndtere personopplysninger og hvordan publisere forskningsdata. Vi tar veiledinger en til en og for større grupper. Nettsidene våre er i stadig utvikling og vi lager informasjonsfilmer for å hjelpe dere på veien. Henvendelsene tar vi imot på løpende bånd via forskningsdata@usn.no

Hvis du vil ha en enkel inngang til hvordan du kommer i gang, se på denne videoen og kontakt oss på forskningsdata@usn.no

Alt godt!

Forskningsdatagruppen ved USN.