Forskningsdata

Her finner du informasjon om hvordan du kan håndtere forskningsdata ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).


Forskningsdata fra USN skal tilgjengeliggjøres i tråd med USNs Open Access politikk som følger EU og Regjeringens prinsipper om at forskningsdata skal være så åpne som mulig - så lukket som nødvendig. USNs forskere skal arkivere sine forskningsdata på en sikker måte i et egnet arkiv.

USN Research Data Archive er vår institusjonelle arkivløsning for arkivering og deling av forskningsdata. Her arkiveres data som kan deles åpent, eventuelt med embargo og tilgangsrestriksjoner.

Har du data med sensitive opplysninger, eller som av andre grunner ikke kan deles åpent, har USN andre løsninger for disse dataene.

Har du spørsmål om håndtering av forskningsdata, send epost til forskningsdata@usn.no