Klargjøring av manuskriptet

Avhandlinger utgitt av Universitetet i Sørøst-Norge skal følge USNs designmanual. Det er en fordel å begynne å bruke malen tidlig i skrivearbeidet.

Sidetallene i avhandlingen slik den leveres til fakultetet/kommisjonen skal være lik sidetallene i den endelige utgivelsen. Du bør derfor formatere manuskriptet i henhold til malen før du leverer til komité. 

Dokumentet skal være i A4-format. Deler av avhandlingen som kun finnes i andre formater trenger ikke gjøres om for å trykkes. Nedskaleringen til 17x24 cm gjøres hos trykkeriet. Bruk stil-panelet i Word for enklere formatering av overskrifter, tekst, bildeunderskrifter og innholdsfortegnelser.

Ansvarsfordeling:

Formelle krav til utforming: