Kanalregisteret, ITAR-registeret

Registeret over autorisert publiseringskanalaer, også kalt ITAR-registeret (importtjeneste og autoritetsregister), inneholder en oversikt over de vitenskapelige publikasjonskanalene og deres nivåer. Publisering i vitenskapelige publiseringskanaler gir uttelling i finansieringssystemet.

Søk i ITAR-registeret for å finne godkjente vitenskapelige tidsskrifter, serier og forlag.

Publikasjonskanalene er inndelt i tre nivåer:

Nivå 2

  • Kanaler med høyest internasjonal prestisje.
  • Forslag til nivå 2-kanaler må meldes halvannet år innen nivået evt. blir gjeldende.
  • Nivået er fast gjennom rapporteringsåret.

Nivå 1

  • Ordninære vitenskapelige publiseringskanaler.
  • Forslag til nivå 1-kanaler må meldes senest 30.11. i det inneværenede rapporteringsåret.
  • Nivået kan endre seg i løpet av rapporteringsåret.

Annet

  • Kanaler som er vurdert til å ikke være vitenskapelige (gir ikke uttelling).
  • (Foreslåtte nye kanaler under behandling)

OBS: Nivået for en publiseringskanal kan altså endre seg fra år til år.

 

Søk i publiseringskanaler

Slik foreslår du nye publiseringskanaler