Foreslå ny publiseringskanal

Du kan selv foreslå nye kanaler, noe du bør gjøre dersom du mener det er en sjanse for at forlaget/tidsskriftet/serien du skal publisere i oppfyller kriteriene for godkjenning.

Vær særlig oppmerksom dersom du skal publisere i en serie som har ISSN. Dersom en utgivelse kan knyttes til en ISSN-serie, er det serien som regnes som publiseringskanal, og ikke forlaget. Det er da altså serien som må finnes / foreslås i kanalregisteret for at publikasjonen skal kunne gi uttelling.

Har du, eller kommer du til å publisere vitenskapelig, må du sjekke om forlaget eller tidsskriftet er med på listene over godkjente vitenskapelige publiseringskanaler. Er ikke forlaget/tidsskriftet med på listene, må du melde det inn for vurdering. 

Du kan sjekke om forlag eller tidsskrift er godkjent (nivå 1 eller 2) ved å søke i Register over vitenskapelige publiseringskanaler.

Forslag til nivå 1

Se også: Vedtak av nye kanaler på nivå 1

Nominering til nivå 2

Nivå 2 skal i utgangspunktet være begrenset til publiseringskanaler (vitenskapelige tidsskrifter, serier, årbøker, nettsteder og bokutgivere) som:

 • oppfattes som de mest ledende i brede fagsammenhenger og utgir de mest betydelige publikasjonene fra ulike lands forskere
 • til sammen utgir omlag en femtedel av fagets vitenskapelige publikasjoner

Nominering til kanaler med høyest internasjonal prestisje - nivå 2 - gjøres i en egen prosess i regi av publiseringsutvalget og de nasjonale fagstrategiske organene. Listene blir revidert årlig, men endringene trer i kraft med en forsinkelse, for å gi bedre forutsigbarhet for planlagte publikasjoner.

Se:

Frist for å foreslå nye publiseringskanaler på nivå 1

 • 30. november hvert år

Har du spørsmål om publiseringskanaler?

Kontaktpersoner for fakultetene

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap, HS
  Kontaktperson: Anne Stenhammer
 • Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, HIU
  Kontaktperson: Cecilie Fossli
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, TNM
  Kontaktperson: Mikael Lagerborg
 • Handelshøyskolen, HH
  Kontaktperson: Siv Olsen

Institusjonelle superbrukere/administratorer for USN