Om biblioteket

Om biblioteket

Biblioteket er primært en ressurs for studenter og ansatte ved Universitetet i Sørøst-Norge. Du finner oss på de åtte studiestedene; Bø, Drammen, Kongsberg, Notodden, Porsgrunn, Rauland, Ringerike og Vestfold.

Universitetsbiblioteket kan tilby:

  • Fysiske og digitale samlinger innenfor universitetets undervisnings- og forskningsområder
  • Totalt mer enn 70 databaser, 300 000 bøker, 450 000 e-bøker, og fullteksttilgang til over 30 000 tidsskrift/periodika
  • Søk og finn ressurser hele døgnet gjennom bibliotekkatalogen Oria og våre databaser
  • Veiledning i bruk av bibliotekets tjenester
  • Kurs i litteratursøking og kildebruk
  • Doktorgradsavhandlinger, mastergradsavhandlinger og studentoppgaver i fulltekst

Er det bøker eller e-ressurser du savner i biblioteket, eller har du spørsmål om bruk av tjenestene? Henvend deg gjerne til ditt campusbibliotek.