Chat med en bibliotekar

Chat med en bibliotekar

Har du spørsmål om tjenestene våre, hvor du finner ressurser, hvordan du søker? Vi er klare til å veilede deg.


Trykk for å starte en chatsamtale med oss:

 

chat loading...

Tjenesten er forbeholdt studenter og ansatte tilknyttet Universitetet i Sørøst-Norge

Chatsamtaler loggføres og behandles konfidensielt.

Chat-tjenesten er stengt i sommer og åpner igjen mandag 29. august.

Åpningstid mandag-torsdag kl. 10–14
(ikke helligdager)

 

For mer omfattende veiledning: