Chat med en bibliotekar

Chat med en bibliotekar

Har du spørsmål om tjenestene våre, hvor du finner ressurser, hvordan du søker? Vi er klare til å veilede deg.

Trykk for å starte en chatsamtale med oss:

chat loading...

Om tjenesten

Chatsamtaler loggføres og behandles konfidensielt. Tjenesten er forbeholdt studenter og ansatte tilknyttet Universitetet i Sørøst-Norge.

Chat-tjenesten er bemannet mandag-torsdag kl. 10.00–14.00 (ikke helligdager).

 

For mer omfattende veiledning: