Chat med en bibliotekar

Chat med en bibliotekar

Har du spørsmål om tjenestene våre, hvor du finner ressurser, hvordan du søker? Vi er klare til å veilede deg.


chat loading...

Tjenesten er forbeholdt studenter og ansatte tilknyttet Universitetet i Sørøst-Norge

Chatsamtaler med universitetsbiblioteket loggføres og behandles konfidensielt.

Tjenesten er åpen mandag-fredag
kl. 10-15 (ikke helligdager).

NB! Siste åpningsdag er fredag 12. juni. Gjenåpner i høstsemesteret.