Chat med en bibliotekar

Chat med en bibliotekar

Har du spørsmål om tjenestene våre, hvor du finner ressurser, hvordan du søker? Vi er klare til å veilede deg.


chat loading...

Tjenesten er forbeholdt studenter og ansatte tilknyttet Universitetet i Sørøst-Norge

Chatsamtaler loggføres og behandles konfidensielt.

Tjenesten er åpen mandag-torsdag
kl. 10–14 (ikke helligdager)

For mer omfattende veiledning kan du bestille en bibliotekar eller delta på våre kurs i oppgaveskriving, referansebruk, EndNote, Zotero m.m.