Chat med en bibliotekar

Chat med en bibliotekar

Har du spørsmål om tjenestene våre, hvor du finner ressurser, hvordan du søker? Vi er klare til å veilede deg.

Chatten betjenes fra bibliotekenes skranker, og i perioder kan det derfor bli noe ventetid. Er du på campus anbefaler vi deg alltid å møte opp i biblioteket framfor å bruke chat.

Trykk for å starte en chatsamtale med oss:

chat loading...

Om tjenesten

Chatsamtaler loggføres og behandles konfidensielt. Tjenesten er forbeholdt studenter og ansatte tilknyttet Universitetet i Sørøst-Norge.

Chat-tjenesten er bemannet mandag-torsdag kl. 10.00–14.00 (ikke helligdager).

Siste dag med chat dette semesteret: 6. juni.

For mer omfattende veiledning: