Kalender


Brettspillkveld på Notodden
Kunnskap til lunsj: Pecha Kucha
Kunnskap til lunsj: Arne Vestbø
Referansetimen
Referansetimen
EndNote-kurs
EndNote-kurs
Zotero-kurs
EndNote-kurs
Zotero-kurs
Zotero-kurs
Bli superstudent med biblioteket
Zotero-kurs
EndNote-kurs
Hvordan referere?
EndNote-kurs
EndNote-kurs
EndNote-kurs
Hvordan referere?
EndNote-kurs
Bli superstudent med biblioteket
Hvordan referere?
EndNote-kurs
EndNote-kurs
EndNote-kurs
EndNote-kurs
EndNote-kurs
EndNote-kurs
EndNote-kurs
EndNote-kurs
Veiledning i håndtering av forskningsdata
Hvordan referere?
Hvordan referere?
Hvordan referere?
Hvordan referere?
Hvordan referere?