Kalender


Kunstutstilling i Galleri Backer
Kunnskap til lunsj: Writing the academic article with success. Lynn Nygaard.
Brettspillkveld i Universitetsbiblioteket
Avansert bruk av EndNote for viderekomne
Zotero-kurs
EndNote-kurs
EndNote-kurs
EndNote-kurs
Kurs i Zotero - et alternativ til EndNote
Kurs i Zotero - et alternativ til EndNote
Kurs i Zotero - et alternativ til EndNote
EndNote-kurs (fullt)
Kurs i Zotero - et alternativ til EndNote
Kunnskap kort fortalt: Transhumanisme og alderdom
Kunnskap kort fortalt: Kommunikasjon mellom pasient og pleiere
Kunnskap kort fortalt: Sykt perfekt: ungdom, fysisk aktivitet og helse
Hvordan referere?
Hvordan referere?
Zotero-kurs
EndNote-kurs
Zotero-kurs
EndNote-kurs
EndNote-kurs
EndNote-kurs
EndNote-kurs
EndNote-kurs
EndNote-kurs
EndNote-kurs
EndNote-kurs
EndNote-kurs
EndNote-kurs
Veiledning i håndtering av forskningsdata
Hvordan referere?
Hvordan referere?
Hvordan referere?
Hvordan referere?
Hvordan referere?
Hvordan referere?
Hvordan referere?
Hvordan referere?