Databaser og fagsider

Databaser

Nedenfor finner du databaser etter fagområde, og deretter en alfabetisk liste over alle bibliotekets databaser.

Som student eller ansatt ved USN har du tilgang til elektroniske ressurser også utenfor campus. Klikk på databasene og logg på med ditt USN brukernavn og passord. Får du ikke tilgang? Les her.

Lenkene under gir deg tilgang både på og utenfor campus. Les mer om tilgang hjemme på denne siden som også inneholder veiledning på på hvordan du kan dele lenker til artikler som også fungerer utenfor campus.

Finner du ikke det du leter etter?

 

 

 • a

  • Academic Search Premier (EBSCO)

   Krever pålogging utenfor campus. Tverrfaglig database med mer enn 4700 analyserte tidsskrifter, og nesten 3900 fagfellevurderte artikler i fulltekst. I tillegg til fulltekst, tilbyr denne databasen indeksering og abstracts for 8470 tidsskrifter.

  • ACS - American Chemical Society

   Tidsskrifter innen mange aspekter av kjemi.

  • AEA - American Economic Association

   Database som inneholder 7 kjernetidsskrifter innen økonomi.

  • APS - American Physical Society

   Krever pålogging utenfor campus. Inneholder fagfellevurderte fysikktidsskrifter utgitt av The American Physical Society.

  • Arkivportalen

   Arkivportalen er en norsk tjeneste hvor man kan finne fram til kildemateriale fra en rekke av landets arkivinstitusjoner og museer. Flere av arkivene er digitalisert og kan leses i fulltekst på nett.

  • ArXiv.org

   Gratis. Et av de mest omtalte og største åpne arkivene innenfor fag som fysikk, matematikk, økonomi, biologi og datafag. Artiklene er preprint, men publiserers ofte i tidsskrift senere.

  • ATEKST (Retriever)

   Krever pålogging utenfor campus. Fulltekst mediearkiv fra Retriever. Inneholder mer enn 3,8 millioner artikler fra aviser, blader og nyhetsbyråer, men med minst 48 timer embargo/forsinkelse på alt nytt. NB! Hvis det står Retriever Logg inn, så reload nettleseren.

 • b

  • Bisnode

   Bisnode CreditPro er en portal for kredittopplysninger og annen forretningsinformasjon i Norge.

  • BMJ Best Practice

   Medisinsk og helsefaglig oppslagsverk for primær- og spesialisthelsetjenesten. Kunnskapen i BMJ Best Practice bygger på et internasjonalt, oppdatert kunnskapsgrunnlag. Frikjøpt av Helsebiblioteket fra desember 2009 for alle med norsk IP-adresse.

  • Britannica: Encyclopedia Britannica Online

   Fullversjonen av verdens største leksikon. Søker etter informasjon i leksika, tidsskrifter, filmer og på internett.

  • Brønnøysundregistrene

   Gratis og gebyrbelagte tjenester. Statlig forvaltningsetat for utvikling og drift av nasjonale registre, og kontroll- og registreringsordninger for norsk næringsliv. Inneholder bl.a. årsregnskap med noter, styrets årsberetning og revisjonsberetning. Årsregnskap ikke eldre enn 1992, kan bestilles via https://w2.brreg.no/eHandelPortal/ecomsys/. Du trenger bedriftens organisasjonsnummer. Dette søkes opp i Enhetsregisteret. Regnskap fra tidligere år må man selv skaffe direkte fra bedriftene.

  • Business Source Elite (EBSCO)

   Krever pålogging utenfor campus. Fulltekst fra mer enn 1100 næringslivstidsskrifter, inkludert ca. 500 med peer-review.

  • Bygg.no - for studenter

   Gjennom en fellesavtale har alle studenter på USN tilgang til pluss-sakene på bygg.no og til tidsskriftet Byggeindustrien.

 • c

  • Campbell Library

   Gratis. Systematiske oversikter som viser effekten av tiltak innen sosialt arbeid.

  • CINAHL

   Cumulative Index to Nursing and Allied Health. Blant verdens mest omfattende og autoritative referansedatabaser innen sykepleie og tilgrensende fag.

  • Clarksons Shipping Intelligence Network (SIN)

   Informasjon om shippingindustrien fra Clarksons Research. Innlogging ved registrering av brukerkonto.

  • Colourbox

   Bildedatabasen Colourbox inneholder royalty-frie bilder, videoer og illustrasjoner. De kan brukes til undervisning, artikler og markedsføring. Vi har en lisens på bruk som gir studenter på USN tilgang på totalt 30 nedlastinger pr måned.

 • d

 • e

  • Ebook Central (tidl. Ebrary)

   Krever pålogging utenfor campus. Over 200.000 bøker i fulltekst innenfor de fleste fagområder, med vekt på økonomi, humaniora og samfunnsfag, helsefag og teknologi. Enkelte titler har begrensinger på antall samtidige brukere. Bøkene kan leses uten registrering, men for å laste ned og lagre til egen PC/mobil/nettbrett må du lage egen bruker i Ebook Central («sign in» øverst til høyre), følg deretter instruksjonene.

  • Ebook Collection (EBSCO)

   Krever pålogging utenfor campus. Noen hundre utvalgte e-bøker innen de fleste fagområder. De fleste titler har begrensinger på antall samtidige brukere.

  • EBSCOhost

   Krever pålogging utenfor campus. Felles inngang til flere bibliotekets databaser gjennom Ebsco.

  • Emerald Management Plus

   Krever pålogging utenfor campus. Databasen inneholder over 300 av Emeralds fagfellevurderte tidsskrifter om ledelse innen mange fagområder som regnskap, økonomi, markedsføring, turisme, helse og sosial, utdanning, informasjons- og biblioteksvitskap, logistikk, eiendomsmegling, HR og engineering.

  • Epistemonikos

   Gratis. Epistemonikos gir rask tilgang til systematiske oversikter om kliniske spørsmål. En unik funksjon i Epistemonikos er at den kobler sammen systematiske oversikter, oversikter over oversikter og enkeltstudier, noe som gjør det lettere å finne dokumenter som er relatert til hverandre.

  • ERIC

   Referansedatabase. Tidsskriftartikler og rapporter fra fagfeltet utdanning og pedagogikk.

  • ESI - Essential Science Indicators

   Krever pålogging utenfor campus. Indikatorer for internasjonal forskningspublisering. Tjenesten er tilknyttet Web of Science (ISI).

  • EU-kommisjonens database

   Gratis. Bibliotekkatalogen til EU-kommisjonen.

 • f

  • Fachportal Pädagogik

   Fagdatabase for utdanningsvitenskap og utdanningsforskning. Databasen er tyskspråklig, men den inneholder også publikasjoner publisert på engelsk. Velg mellom tysk og engelsk grensesnitt.

  • Felleskatalogen

   Gratis. Søk etter farmasøytiske preparater markedsført i Norge.

  • Filmbib

   Database for strømming av filmer fra Norsk filminstitutt som inneholder kortfilmer og dokumentarfilmer. Filmene er rettighetsklarert for klasseromsundervising og privat bruk. For å bruke tjenesten må du logge på med nasjonalt lånekort og pinkode fra folkebiblioteket ditt.

 • h

 • i

  • Idunn

   Krever pålogging utenfor campus. Universitetsforlagets tidsskriftsbase med bøker og artikler i fulltekst, mye på norsk og andre skandinaviske språk. Tilbyr søkemuligheter i kvalitetssikret innhold på tvers av 49 ulike fagtidsskrifter.

  • IEEE Xplore

   Krever pålogging utenfor campus. Fullteksttilgang til tidsskrifter og konferansepublikasjoner innen elektro, elektronikk og IT. I tillegg finnes en del ebøker og standarder. Har mulighet for siteringssøk.

  • IMO Virtual Publications > se Regs4ships

  • IN SUM

   Database som inneholder pålitelig, oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd i regi av RPUB på oppdrag fra Helsedirektoratet og Bufdir. Her kan du finne relevante systematiske oversikter, samt sammendrag på norsk og engelsk.

  • IoP Science

   Krever pålogging utenfor campus. Omfatter tilgang til ca 30 tidsskrifter i fulltekst fra Institute of Physics innenfor realfag som fysikk, mikromekanikk, optikk, nanoteknologi osv.

 • j

  • JCR - Journal Citation Reports

   Krever pålogging utenfor campus. JCR er en omfattende ressurs som evaluerer og sammenligner tidsskrifter ved hjelp av siteringsdata. JCR gir deg de hyppigst siterte tidsskriftene på et område, listeover tidsskrifters "impact factor" og over de største tidsskriftene innen et fagområde. Tjenesten er tilknyttet Web of Science (ISI).

  • JSTOR

   Krever pålogging utenfor campus. E-bøker og artikler i fulltekst fra ca. 2000 tidsskrifter tilbake til begynnelsen av 1900-tallet og fram til 2000-tallet. Tverrfaglig base, men hovedvekt på humaniora, samfunnsvitenskap, historie, økonomi og ledelse.

  • Juridika (Universitetsforlaget)

   Inneholder Norsk Lovkommentar, juridiske tidsskrifter, fagbøker, lover, rettskilder og standarder.

 • l

  • Literary Encyclopedia, The

   Krever pålogging utenfor campus. I utgangspunktet et litteraturvitenskapelig leksikon, men dekker også filosofi, vitenskapsteori m.m.

  • Lovdata Pro

   Lovdata Pro er den profesjonelle utgaven av Lovdata og inneholder norske lover og forskrifter, rettsavgjørelser og rettskilder fra EU/EØS.

  • Lysveileder

   Internasjonale normer og standarder innen belysning. Universitetet i Sørøst-Norge har et abonnement på Lysveilederen. Følg lenken for å registrere en brukerkonto på abonnementet. Husk å bruke din USN-epost på domenet usn.no.

  • Lærebokbibliografi

   Bibliografi over norske lærebøker fra 1743 - 1965, fra 2022 tilgjengelig som Zotero-bibliotek.

  • Lærerutdanningsportalen

   I Lærerutdanningsportalen kan du finne systematiske kunnskapsoversikter over forskning, sentrale rapporter og medlinger fra departementet og Stortinget, i tillegg til eksemper på forskningsbasert praksis fra lærerutdannere i Norge. Lærerutdanningsportalen vil bli oppdatert jevnlig.

 • m

  • Maternity and Infant Care

   Krever pålogging utenfor campus. Maternity and Infant Care er en viktig ressurs innenfor jordmorfaget. Databasen inneholder over 217,000 referanser med abstract til artikler fra over 550 internasjonale engelskspråklige tidsskrifter, bøker og grå litteratur knyttet til jordmorfaget og nyfødtpleie. 3 samtidige brukere kan være pålogget databasen.

  • MathSciNet

   Krever pålogging utenfor campus. Referansedatabase innen matematikkfagene. Referanser, sammendrag, samt en del fulltekst.

  • MEDLINE

   Krever pålogging utenfor campus. Referansedatabase for biomedisinske tidsskriftartikler.

  • Music Periodicals Database‎, tidl. IIMP (ProQuest)

   Krever pålogging utenfor campus. Database over artikler innen musikk. (Tidligere IIMP - International Index to Music Periodicals.)

 • n

  • Nasjonalbibliografien

   Nasjonalbibliografien dokumenterer utgivelser som faller inn under pliktavleveringsloven, og Nasjonalbiblioteket er ansvarlig for innholdet. Her finner du bøker, e-bøker, lydbøker, kart, periodika, innspilt musikk og noter. Tidsskriftsartikler og Samisk bibliografi er også med.

  • Nasjonalbiblioteket : nettbiblioteket

   (Tidl. Bokhylla) Søk i digitaliserte aviser, bøker og bilder. En stadig større del av samlingen blir tilgjengelig digitalt. Inneholder ca 550 000 titler, mest på norsk, men også en del andre språk. Det er åpen tilgang til digitaliserte bøker for brukere i Norge, men mange har som betingelse at de må leses i et bibliotek.

  • Nasjonalbibliotekets avissamling

   Historiske aviser på nett - norske riks- og lokalaviser tilbake til 1760-tallet. Det meste er fritt tilgjengelig for brukere i Norge. Det er i tillegg utvidet tilgang fra biblioteklokalene.

  • Nature complete

   Krever pålogging utenfor campus. Nature complete er en samling av verdens mest prestisjefylte vitenskapelige tidsskrifter i fulltekst innenfor naturvitenskap og beslektede emner. I tillegg til hovedtidsskriftet Nature inneholder Nature complete undertidsskrifter som Nature Energy, Nature Genetics, Nature Materials, Nature Medicine, Nature Microbiology og en rekke andre, samt kjente tidsskrifter som Eye og Scientific American.

  • NEL - Norsk elektronisk legehåndbok

   Krever pålogging utenfor campus. NEL er et generelt medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. NB! Hvis du får melding om at du ikke er innlogget, klikk på «Logg inn (allerede NEL-bruker)»

  • NORA

   Nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv. Her finner du bachelor- og mastergradsoppgaver og open access artikler skrevet av institusjonenes studenter og ansatte. Søker i de fleste av høgskolenes og universitetens institusjonelle arkiv.

  • Norart

   Gratis. Referanser til artikler fra ca. 375 norske tidsskrifter og årbøker.

  • Norsk Legemiddelhåndbok

   Gratis. Terapirettet oppslagsbok om legemidler som behandlingsalternativ. Se også Felleskatalogen.

  • Norske bøker 1519-1850

   Bibliografi fra Nasjonalbiblioteket og omfatter bøker trykt eller utgitt i Norge fram til og med 1850 og bøker trykt eller utgitt i utlandet og forfattet, oversatt eller redigert av nordmenn eller utgitt på oppdrag av nordmenn i samme periode. Arbeidet med bibliografien blir videreført fortløpende.

 • o

  • O’Reilly For Higher Education (tidl. Safari Books Online)

   O’Reilly For Higher Education inneholder nesten 50 000 ebøker hovedsaklig innenfor informatikk og datateknologi, men har også en del litteratur innen matematikk og ingeniørfag.

  • OECD Education iLibrary

   Database som inneholder bøker, tidsskrifter og statistikk fra OECD.

  • Ordnett

   Krever pålogging utenfor campus. Ordnett er en språk- og ordboktjeneste som gir deg tilgang til en rekke elektroniske ordbøker. Ordnett kan også lastes ned som app for mobile enheter - logg inn med Feide-bruker.

  • Oria

   USN-bibliotekets bøker, artikler, tidsskrift m.m. Logg på for å reservere, bestille eller fornye lån. "Norske fagbibliotek" søker i andre UH-bibliotek.

  • Ovid

   Krever pålogging utenfor campus. Gir felles grensesnitt for helsefaglige databaser.

  • Oxford Dictionary of National Biography

   Krever pålogging utenfor campus. The Oxford Dictionary of National Biography er en database som inneholder en oversikt over menn og kvinner som har formet britisk kultur og historie over hele verden, fra romerne til det 21. århundre.

  • Oxford English Dictionary

   Ordbok. Omfattende engelsk ordbok med ordenes entymologiske opphav

 • p

  • Proff Forvalt

   Gir en presentasjon av alle norske foretak med regnskapsanalyser, kredittvurdering, og relasjoner i næringslivet m.m.

  • ProQuest

   Krever pålogging utenfor campus. Basen består av flere delbaser innen helsefag og sykepleie og innen samfunnsvitenskap. Basen gir fullteksttilgang til en rekke tidsskrifter og ressurser innen helse- og sosialfag, sosiologi, statsvitenskap, kriminologi og utdanningsvitenskap.

  • PsycINFO (Ovid)

   Krever pålogging utenfor campus. Referanser. Database innen psykologi og beslektede emner.

  • PubMed

   Gratis. Referanser, og lenker til fulltekst. Biomedisinske tidsskriftartikler.

  • PubPsych

   Gratis. Referanser. En bibliografisk database for psykologi. PubPsych inneholder psykologiartiklene fra PubMed og ERIC, men også mye stoff som ikke finnes i disse databasene.

 • r

  • Regional Business News (EBSCO)

   Krever pålogging utenfor campus. Næringslivsinformasjon fra USA. Dekker 75 tidsskrifter og aviser. Fulltekst.

  • Regs4ships

   Inneholder maritime konvensjoner, forskrifter og regler som angir grunnleggende krav til dagens skipsfart. Innhold fra IMO (inkl. IMDG Code, SOLAS, MARPOL, STCW), ILO, Sjøfartsdirektoratet mm.

  • Rettsdata.no -NB Utgår fra 1.1.2023

   Inneholder Norsk Lovkommentar, juridiske tidsskrifter, fagbøker, lover, rettskilder og standarder. USN har ikke lenger abonnement på Rettsdata faglitteratur for ansatte fra 2023 (se Juridika). Studenter kan gratis bruke Rettsdata med feideinnlogging.

 • s

  • SAGE Online Journals

   Krever pålogging utenfor campus. Fulltekst artikkelbase innen alle fag, men med hovedvekt på realfag, medisin, samfunnsvitenskap og humaniora.

  • SAGE Research Methods

   Krever pålogging utenfor campus. Inneholder mer enn 600 bøker, i tillegg artikler og oppslagsverk (kun få videoer!) om forskningsmetologi, hovedsaklig innenfor samfunnsfagene.

  • ScienceDirect

   Krever pålogging utenfor campus. ScienceDirect er en av verdens største samlinger av fulltekst fra peer-reviewed tidsskrifter innenfor naturvitenskap, teknologi, medisin, økonomiske- og administrative fag og samfunnsvitenskap fra forlaget Elsevier.

  • SciFinder-n (CAS)

   Krever pålogging utenfor campus. Fagdatabase innen kjemi. Inneholder også relaterte fagfelt som biomedisin og materialteknologi. For å søke må du først registrere deg som bruker.

  • Scopus

   Krever pålogging utenfor campus. Referanse- og siteringsdatabase med faglig vekt på realfag, medisin og samfunnsvitenskap. Primærkilder er tidsskrifter (16500 tidsskrifttitler hvorav over 1200 er Open Access tidsskrifter), konferanser og patenter. Omfatter funksjoner for siteringssøk.

  • SkrivBiB

   Bibliografi innen norsk og nordisk skriveforskning. Inneholder referanser til artikler, bokkapitler og bøker. Åpen for alle.

  • Social Science Premium Collection (ProQuest)

   Krever pålogging utenfor campus. Basen gir tilgang til Sociological Abstracts, Applied Social Sciences Index & Abstracts (ASSIA), Sociology Database, Social Science Database, Education Collection og ERIC. Her finnes fulltekst fra tidsskrifter innen sosialfag, sosiologi, statsvitenskap, kriminologi, utdanningsvitenskap, lingvistikk og beslektede emner.

  • Spesialbibliografier fra Nasjonalbiblioteket

   Nasjonalbiblioteket dokumenterer viktige deler av norsk litteratur- og kuturarv gjennom spesialbibliografier. Forfatterbibliografien dekker Bjørnstjerne Bjørnsson, Camilla Collett, Knut Hamsun, Henrik Ibsen, Alf Prøysen, Henrik Wergeland, Sigrid Undset, Dag Solstad og Jon Fosse. Emnebibliografiene dekker 1814-bibliografien, Norsk-amerikansk bibliografi, Norsk kunsthistorisk bibliografi, Norsk litteraturforskning og Norsk barnelitteraturforskning, og Norske bøker e fra 1519-1850.

  • SportDiscus (EBSCO)

   Internasjonal idrettsdatabase med referanser og fulltekstdokumenter innen idrett, helse, fysiologi og idrettsmedisin m.m. Databasen inneholder fulltekst fra mer enn 490 tidsskrifter.

  • SpringerLink

   Krever pålogging utenfor campus. Tidsskrifter og utvalgte bøker i fulltekst. Tverrfaglig.

  • SSRN - Social Science Research Network

   Database med åpen tilgang viet til rask verdensomspennende formidling av samfunnsvitenskapelig forskning. Sammensatt av en rekke spesialiserte forskningsnettverk innen hver av samfunnsvitenskapene.

  • SveMed+

   Gratis. Referanser til nordiske artikler innen det medisinske området. NB! Basen er ikke oppdatert fra januar 2020, men er i drift og tilgjengelig inntil videre.

 • t

  • Taylor & Francis

   Krever pålogging utenfor campus. Tverrfaglig.

  • Trip

   Trip søker samtidig i en mengde databaser og nettressurser og sorterer resultatene etter nivåene i kunnskapspyramiden. Du kan også søke via PICO skjema. Trip er gratis, men det er en fordel å registrere seg (noen funksjoner krever TRIP Pro – den har vi ikke tilgang til).

 • u

  • UpToDate

   Kunnskapsbasert og svært omfattende oppslagsverk. Inneholder mer enn 80 000 sider med tekst og grafikk og har lenker til mer enn 260 000 referanser. UpToDate oppdateres kontinuerlig.

  • USN Open Archive

   Vitenarkiv ved Universitetet i Sørøst-Norge sitt for faglige og vitenskapelige arbeider i fulltekst, blant annet masteroppgaver og doktoravhandlinger. Alt innhold er åpent tilgjengelig for alle.

 • v

  • VAR Healthcare

   Norges største prosedyrebibliotek for helsetjenesten. Når du er på nettverket/læringsplattformen til USN, kommer du rett inn på VAR uten pålogging. For tilgang utenfor Campus oppretter du en egen bruker med din USN-epostadresse.

  • Visible Body: Human Anatomy Atlas

   Visible Body er en digital anatomiressurs. Vi har tilgang til modulen Human Anatomy Atlas, en interaktiv 3D-modell av menneskekroppen og et oppslagsverk for anatomistudier.

  • VLeBooks

   Krever pålogging utenfor campus. Utvalgte e-bøker innen de fleste fagområder. De fleste titler har begrensinger på antall samtidige brukere - prøv igjen senere hvis du ikke får tilgang til en ebok.

 • w

  • Web of Science (ISI Web of Knowledge)

   Krever pålogging utenfor campus. Tverrfaglig referansedatabase med høy faglig kvalitet. Her kan du også søke etter siteringer. Dekker verdens ledende tidsskrifter innen naturvitenskap, medisin, samfunnsfag og humaniora. Lenker til fulltekst

  • Wiley Online Library

   Krever pålogging utenfor campus. Fullteksttidsskrifter fra Wiley-Blackwell ligger i denne basen. Ca 400 tidsskrifter i fulltekst innenfor naturvitenskap, økonomi, teknologi og medisin.