Nasjonalbiblioteket : nettbiblioteket

(Tidl. Bokhylla) Søk i digitaliserte aviser, bøker og bilder. En stadig større del av samlingen blir tilgjengelig digitalt. Inneholder ca 550 000 titler, mest på norsk, men også en del andre språk. Det er åpen tilgang til digitaliserte bøker for brukere i Norge, men mange har som betingelse at de må leses i et bibliotek.


Gå til Nasjonalbiblioteket : nettbiblioteket

Se også søketips

Les om Nasjonalbibliotekets samlinger.

Tilgang til pliktavlevert materiale i bibliotek (gjelder studenter)

Forskrift til åndsverkloven gir digital tilgang til pliktavlevert materiale for forsknings- og dokumentasjonsformål i norske offentlige biblioteks fysiske lokaler for alle borgere. Tilgangen gis som tidbegrenset strømming av Nasjonalbiblioteket, men administreres av det lokale biblioteket når du er der. Du kan få tilgang på denne måten: 

1) Send inn søknad via Nasjonalbiblioteket (velg Universitetsbiblioteket i Sørøst-Norge)

2) Gå til bibliotekskranken og fortell at du har søkt

3) Bibliotekaren sjekker og aksepterer søknaden på Nasjonalbibliotekets innsynsside

4) Du mottar en e-post med beskjed om at du har fått digital tilgang i 8 timer

Vær oppmerksom på at bibliotekskranken kan være en skranke ved USN, et annet universitetsbibliotek eller et folkebibliotek der du bor. Du kan dessverre ikke ringe inn og få tilgang hjemmefra.

NB! Brukere som ikke har mulighet til å oppsøke en fysisk bibliotekskranke skal kontakte Nasjonalbibliotekets publikumstjeneste direkte på e-post: nb@nb.no eller telefon: 23 27 60 00

Utvidet tilgang til pliktavlevert materiale for faglige ansatte i UH-sektoren

Forskrift til åndsverkloven gir digital tilgang til pliktavlevert materiale for forsknings- og dokumentasjonsformål ved norske universitet og høgskoler. Tilgangen gis som tidsbegrenset strømming av Nasjonalbiblioteket og innlogging er gjennom Feide (gjelder kun faglige ansatte).

Se info om utvidet tilgang

Se også generell info om tilgang fra NB: Hvem har tilgang til hva hvor?