Vestfold

Biblioteket Vestfold

Oppdatert 17.03.2021

For spørsmål og veiledning:
Kontakt oss på telefon 31 00 95 50 eller på epost bibl.vest@usn.no.
Husk bibliotekchatten 10.00 - 14.00, mandag til fredag.

Låne bøker:
Bøker kan lånes fra hyllene som vanlig. Reserverte bøker hentes på hentehylla. Husk å låne på automaten.

Dersom du ikke kan komme til campus for å hente, gi oss beskjed på bibl.vest@usn.no 

Husk å holde avstand til personalet.

Levere bøker:
Bøker kan leveres på automat eller gjennom innkast ved siden av heisen.

Dersom du ikke kan komme til campus for å levere, kan du sende bøkene i posten.

Husk å holde avstand til personalet.


 

Biblioteket på Campus Vestfold er sentralt plassert på Bakkenteigen nærheten av servicetorg og café. Du finner du gode arbeidsplasser i lyse store lokaler, grupperom som kan bookes og hyggelige bibliotekarer som kan hjelpe deg.

Få kunnskap og veiledning
Biblioteket er åpent for alle. Bøker, tidsskrifter og databaser er tilgjengelige for alle besøkende. På dagtid kan studenter og ansatte få hjelp av bibliotekarer i bruk av bibliotekets tjenester. På kveldstid er biblioteket betjent av studentvakter.

Kurs og undervisning
Biblioteket holder flere åpne kurs gjennom semesteret, som både studenter og ansatte er hjertlige velkomne til å delta på. Biblioteket holder dessuten gjerne presentasjoner på avdelings- eller fagseksjonsmøter. Vi kan bidra med ulike former for opplæring i informasjonssøking, oppgaveskriving og kildebruk for studenter på USN. Innholdet avtales i detalj med faglærer. Vi har også en rekke åpne kurs alle studenter og ansatte kan melde seg på. 

Møteplass
Vi har mange typer arbeids- og faglig-sosiale møteplasser, totalt 370 stykker. Her kan du treffe andre studenter, jobbe med studiene, ta en pause med dagens aviser eller spille et parti sjakk.

Bruke lesesaler, grupperom og studieceller  
Vi har to lesesaler med tilsammen 44 arbeidsplasser, 3 studierom med tilsammen 77 plasser, 8 grupperom og 5 studieceller.

Bestille en bibliotekar
Vi besvarer alle henvendelser vi får i skranken, på telefon, e-post eller sosiale medier. Trenger du utvidet veiledning i litteratursøk, bruk av EndNote eller andre bibliotektjenester, avtal gjerne tid med en bibliotekar Denne tjenesten er et tilbud til ansatte, PhD-stipendiater, master- og videreutdanningsstudenter.

Ta utskrift, kopiere og scanne
På biblioteket kan du skrive ut, kopiere og scanne fra kopimaskiner i 1. og 2. etasje. 
For å kunne skrive ut må du ha logget deg inn på en maskin med ditt USN-brukernavn og passord. 

Låne AV-materiale og annet teknisk utstyr
Hos oss kan du låne AV-materiale og annet teknisk utstyr du kan ha behov for til studiene dine, alt fra diktafoner og prosjektorer til skjermkabler og skjøteledninger. Kom innom og spør!

Bruke og låne religiøse gjenstander og undervisningsplansjer
I biblioteket finner du to spesialsamlinger; en samling med typiske rituelle og symbolske gjenstander fra de store verdensreligionene: KRLE-samlingen, og en samling med gamle undervisningsplansjer.

Lokalhistoriske tekster og skillingsviser fra Vestfold
På tidlig 2000-tall deltok biblioteket ved Høgskolen i Vestfold i digitalisering av en del lokalhistoriske tekster fra Vestfold. Tekstene finner du på bibliotekets gamle nettsider her.
I perioden 1999-2002 samlet Stein Storsve inn skillingsviser med tilknytning til Vestfold. Disse ble publisert på nett av biblioteket ved daværende Høgskolen i Vestfold. Du finner de digitaliserte visene her.

Låne barnebøker, film, musikk og lydbøker
Vi har en egen samling i 2. etasje med barnebøker, alt fra fag- og skjønnlitteratur til pekebøker. I 1. etasje finner du et godt utvalg av film og lydbøker, samt en liten musikksamling.

For fagansatte
Biblioteket har kontaktbibliotekarer som er ansvarlige for hvert sitt fagområde. Her finner du en oversikt.