Vestfold

Biblioteket Vestfold

Biblioteket på Campus Vestfold er sentralt plassert på Bakkenteigen i nærheten av servicetorg og café. Du finner du gode arbeidsplasser i lyse store lokaler, grupperom som kan bookes og hyggelige bibliotekarer som kan hjelpe deg.

 

Kunnskap og veiledning
Biblioteket er åpent for alle. Bøker, tidsskrifter og databaser er tilgjengelige for alle besøkende. På dagtid kan studenter og ansatte få hjelp av bibliotekarer i bruk av bibliotekets tjenester. På kveldstid er biblioteket betjent av studentvakter.

Kurs og undervisning
Biblioteket holder flere fysiske og digitale åpne kurs gjennom semesteret, som både studenter og ansatte er hjertlige velkomne til å delta på.

Bruke lesesaler, grupperom og studieceller  
Her i biblioteket finnes 370 arbeidsplasser. Vi har to lesesaler med tilsammen 44 arbeidsplasser, 3 studierom med tilsammen 77 plasser, 8 grupperom og 5 studieceller. Grupperom bestilles via TimeEdit.

Bestille en bibliotekar
Vi besvarer alle henvendelser vi får i skranken, på telefon, e-post eller sosiale medier. Trenger du utvidet veiledning i litteratursøk, bruk av EndNote/Zotero eller andre bibliotektjenester, avtal gjerne tid med en bibliotekar, digitalt eller fysisk. Denne tjenesten er et tilbud til ansatte, PhD-stipendiater, master- og videreutdanningsstudenter.

Ta utskrift, kopiere og scanne
På biblioteket kan du skrive ut, kopiere og scanne fra kopimaskiner i 2. etasje og fra 1. etasje ute ved Servicetorget. For å kunne skrive ut må du ha logget deg inn på en maskin med ditt USN-brukernavn og passord. For å skrive ut fra egen laptop kan du lese informasjon fra IT her. 

Låne AV-materiale og annet teknisk utstyr
Hos oss kan du låne AV-materiale og annet teknisk utstyr du kan ha behov for til studiene dine, alt fra diktafoner og prosjektorer til skjermkabler og skjøteledninger. Kom innom og spør!

Bruke og låne religiøse gjenstander og undervisningsplansjer
I biblioteket finner du to spesialsamlinger; en samling med typiske rituelle og symbolske gjenstander fra de store verdensreligionene: KRLE-samlingen, og en samling med gamle undervisningsplansjer.

Lokalhistoriske tekster og skillingsviser fra Vestfold
På tidlig 2000-tall deltok biblioteket ved Høgskolen i Vestfold i digitalisering av en del lokalhistoriske tekster fra Vestfold. Tekstene finner du på bibliotekets gamle nettsider her.
I perioden 1999-2002 samlet Stein Storsve inn skillingsviser med tilknytning til Vestfold. Disse ble publisert på nett av biblioteket ved daværende Høgskolen i Vestfold. Du finner de digitaliserte visene her.

Låne barnebøker, film, musikk og lydbøker
Vi har en egen samling i 2. etasje med barnebøker, alt fra fag- og skjønnlitteratur til pekebøker. I 1. etasje finner du et godt utvalg av film og lydbøker, samt en liten musikksamling.

For fagansatte
Biblioteket har kontaktbibliotekarer som er ansvarlige for hvert sitt fagområde. Her finner du en oversikt. Det finnes også undervisningspakker fra biblioteket som kan justeres etter avtale med faglærer.