Bibliotek og undervisning

Bibliotekundervisning

Mange studenter strever med litteratursøk og litteraturlister. Visste du at biblioteket kan arrangere klasseundervisning og workshop i blant annet litteratursøk, kildehenvisning, EndNote og Zotero?


Biblioteket oppfordrer faglærerne til å gi studentene tilbud om undervisning fra biblioteket. Vi kan komme i klassen og undervise i blant annet:

  • Søking i Oria

  • Søking i databaser

  • Skriving av litteraturlister

  • Kildekritikk

  • Plagiering (eller - hvordan unngå plagiering)

  • Endnote

  • Zotero

Vi ønsker at undervisningen skjer i sammenheng med oppgaver el. lign, slik at det oppleves som relevant for studentene. Ofte er det nyttig å ha faglærer tilstede når vi underviser. Når noe skal læres for første gang er det lurt om vi har minst én times undervisning, men vi erfarer at det også kan være lurt med en oppfriskningstime senere i semesteret.

Masterutdanningene kan også få undervisning i EndNote eller Zotero. Vi anbefaler at vi får inntil to timer sammenhengende til denne undervisningen. Det må ofte gis en oppfriskningstime i referansehåndteringsprogram når studentene nærmer seg start på masteroppgaven.

Vi anbefaler også at det settes av tid til å lære litteratursøk i databaser for studenter på ulike nivå. Omfang og progresjon avhenger av nivå og studieretning.

Avtal undervisning

Bestill en bibliotekar, eller kontakt ditt campusbibliotek for å gjøre en avtale om undervisning.

Dersom enkelte institutt eller faggrupper ønsker interne kurs for ansatte i søking eller EndNote og Zotero gir vi gjerne det også!

Se også bibliotekets kurskalender for åpne kurs og arrangementer på campusbibliotekene.