Undervisningstilbud fra biblioteket

Bibliotekundervisning

Les mer om bibliotekets undervisningspakker for å se hva vi tilbyr, og kontakt biblioteket for å planlegge undervisning for dine studenter!


 

Biblioteket har i flere år undervist studenter på forespørsel fra emneansvarlige. Vi får positive tilbakemeldinger om hvor god effekt undervisningen har for studentene, og vi håper flere vil bestille undervisning fra oss! For å gjøre det litt enklere for deg som emneansvarlig, har vi laget undervisningspakker som beskriver innhold, nivå og praktisk informasjon om våre standard kurs. All undervisning kan tilpasses dine studenter i varighet, tema og nivå. Snakk med oss så kan vi lage et opplegg sammen! 

 

Kunnskap, kritisk refleksjon, kildekritikk, vitenskapelige metoder og meningsbrytning er kjerneverdier i høyere utdanning og forskning. […] Biblioteket er en ressurs som bidrar til økt kvalitet i utdanning og forskning.

Hentet fra: Bibliotek i universitets- og høgskolesektoren – utvikling, roller og oppgaver. 1.november 2015. - rapport til Kunnskapsdepartementet. S.3

 

I universitetsbiblioteket har vi bred erfaring med referanser, kildebruk, søk etter litteratur, og å finne informasjon. Disse ferdighetene er en viktig del av studiehverdagen og vår jobb er å bidra med opplæring og veiledning til alle som trenger det.

 

Undervisningspakker:

 

Bestill undervisning her!

 

Se oversikt over bibliotekarer med ansvar for fakultetene:

Kontaktbibliotekarer/fagansvar - USN Universitetsbiblioteket

Om undervisningspakkene:

Undervisningspakkene viser deg standard undervisningskurs som biblioteket holder for studenter. Pakkene inneholder også gjennomsnittlig tid vi bruker, og hva man kan forvente seg av kurset.  

Har du studenter på 1. året bachelorgrad? Vi anbefaler at du bestiller undervisningspakke 1, 2 og 3 for deres første år. Dette sikrer at studentene får undervisning om essensielle kunnskaper de har behov for som student ved høyere utdanning. 

Ønsker du en mer tilpasset undervisning for dine studenter kan dette ordens i samtale med kontaktbibliotekar ved ditt campus. Bestill undervisning via lenken under og kom i kontakt med en bibliotekar så dere kan begynne planlegging av undervisningen sammen! 

Bestill undervisning her!