Undervisningstilbud fra biblioteket

Bibliotekundervisning

Les mer om bibliotekets undervisningspakker for å se hva vi tilbyr, og kontakt biblioteket for å planlegge undervisning for dine studenter.

Biblioteket har i flere år undervist studenter på forespørsel fra emneansvarlige. Vi får positive tilbakemeldinger om hvor god effekt undervisningen har for studentene, og vi håper flere vil bestille undervisning med en bibliotekar. For å gjøre det litt enklere for deg som emneansvarlig, har vi laget undervisningspakker som beskriver innhold, nivå og praktisk informasjon om våre standard kurs. All undervisning kan tilpasses dine studenter i varighet, tema og nivå. Snakk med oss så kan vi lage et opplegg sammen! 

 

Kunnskap, kritisk refleksjon, kildekritikk, vitenskapelige metoder og meningsbrytning er kjerneverdier i høyere utdanning og forskning. […] Biblioteket er en ressurs som bidrar til økt kvalitet i utdanning og forskning.

Hentet fra: Bibliotek i universitets- og høgskolesektoren – utvikling, roller og oppgaver. 1.november 2015. - rapport til Kunnskapsdepartementet. S.3

 

På universitetsbiblioteket har vi bred erfaring med referanser, kildebruk, søk etter litteratur og å finne informasjon. Disse ferdighetene er en viktig del av studiehverdagen, og vår jobb er å bidra med opplæring og veiledning til alle som trenger det.

 

Bibliotekets undervisningspakker:

 

Om undervisningspakkene

Undervisningspakkene viser deg standard undervisningskurs som biblioteket holder for studenter. Pakkene inneholder også gjennomsnittlig tid vi bruker, og hva man kan forvente seg av kurset.

- Undervisningspakke 1. passer bra i starten av første semester.

- Undervisningspakke 2. kan gjerne holdes i forkant av studentenes første innlevering.

- Undervisningspakke 3. passer best når studentene skal finne annet stoff enn det som allerede står på pensumlista; gjerne i startfasen av en større innlevering.

Dette sikrer at studentene får undervisning om essensielle kunnskaper de har behov for som studenter ved høyere utdanning.

 

Bestill undervisning her