Foredrag i biblioteket

Foredrag

Universitetet i Søraust-Noreg arbeider kontinuerleg med å vise fram forskinga si, mellom anna gjennom ulike publikumsretta foredrag.

Foredraga blir haldne både ved USN og hos andre aktørar, og foredragshaldarar er som regel personar med tilknyting til USN, andre akademiske institusjonar, organisasjonar eller bedrifter.

Universitetsbiblioteket arrangerer ulike typar publikumsretta foredrag gjennom semesteret. Nokre av desse har vore videofilma og publiserte. Nedanfor kan du sjå enkelte av dei. Ta kontakt med eit av biblioteka våre dersom du er interessert i å halde eit foredrag.

Kommande foredrag blir vist i Universitetsbibliotekets kalender.

Tidligere foredrag