Foredrag i biblioteket

Foredrag

Universitetet i Sørøst-Norge arbeider kontinuerlig med å synliggjøre sin forskning, blant annet gjennom ulike publikumsrettede foredrag.

Foredragene holdes både ved USN og hos andre aktører, og foredragsholdere er som regel personer med tilknytning til USN, andre akademiske institusjoner, organisasjoner eller bedrifter.

Universitetsbiblioteket arrangerer ulike typer publikumsrettede foredrag gjennom semesteret. Noen av disse har blitt videofilmet og publisert. Nedenfor kan du se enkelte av dem. Ta kontakt med et av våre bibliotek dersom du er interessert i å holde et foredrag.

Kommende foredrag vises i Universitetsbibliotekets kalender.