Publiseringsfond

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å øke tallet på Open Access-publikasjoner ved universitetet. Det er er opprettet et publiseringsfond hvor du kan søke om å få dekket utgifter til Open Access-publisering.

Publiseringsfondet gir støtte til dekning av publiseringsavgift for fagfellevurderte artikler i "gull" Open Access-tidsskrifter. 

Publiseringsfondet kan også gi støtte til utgivelse av bøker og bokkapitler som Open Access.

USNs Open Access-policy punkt 4 står kriteriene som må oppfylles for å få støtte.

Søknad om støtte sendes på eget søknadsskjema til publiseringsfond@usn.no.

Det er nå inngått "publiser og les -avtaler" på nasjonalt nivå mellom Sikt og flere forlag. Det er derfor ikke nødvendig å søke om støtte for artikler publisert hos Elsevier, Springer, MDPI, Frontiers og American Chemical Society. Mer detaljer om avtalene på bibliotekets side om avtaler og rabatt for Open Access-publisering.