Publiseringsfond

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å øke tallet på Open Access-publikasjoner ved universitetet. Det er er opprettet et publiseringsfond hvor du kan søke om å få dekket utgifter til Open Access publisering.


Publiseringsfondet gir støtte til dekning av publiseringsavgift for fagfellevurderte artikler i "gull" Open Access-tidsskrifter. 

Publiseringsfondet kan også gi støtte til utgivelse av bøker og bokkapitler som Open Access.

USNs Open Access policy punkt 4 står kriteriene som må oppfylles for å få støtte.

Søknad om støtte sendes på eget søknadsskjema til publiseringsfond@usn.no.

Kontaktpersoner:

Arild Skalmeraas (leder)

Mikael Lagerborg

Marianne Riste

 

Søknadsskjema

 

Spørsmål sendes til publiseringsfond@usn.no